maandag 30 januari 2023

Geboren op 12-12-2022

Deze kaart heb ik gemaakt voor een meisje die op 12-12-2022 is geboren. Ik heb de grote woven basket gebruikt. Zo passen de schaapjes er beter in. Hij gaat vanzelf open omdat ik de bam box heb gebruikt. De kleine bloem en de lieveheersbeestje komen uit de advent kalender van Marianne Design. Ik ben helemaal verliefd op dat kleine bloemetje. En de grote. Dus die combi is perfect. 

Born on 12-12-2022

I made this card for a girl who was born on 12-12-2022. I used the large woven basket. This way the sheep fit in better. It opens by itself because I used the bam box. The little flower and the ladybug come from Marianne Design's advent calendar. I am totally in love with that little flower. And the big one. So that combo is perfect.donderdag 26 januari 2023

Nog een kaartje?

Ja, vandaag nog een kaartje. En wel de kaart voor mijn moeder. Zij is vandaag jarig en is 76 geworden. Omdat ze al zoveel kaartje heeft, vond ik het moeilijk om te verzinnen. Nu zei mijn moeder dat ik gewoon een die moest pakken die ik nog niet had gebruikt. Dus monsters it is!!! Deze had ik al een tijdje liggen. Ik heb genoten bij het maken van deze monsters. De cijfers in de prullenbak die de monsters niet nodig hadden. Ik heb de Explosion Pop Up (1069) als basis.

Another card?

Yes, another card today. And the card for my mother. Today is her birthday and she turned 76. Since she already has so many cards, I found it difficult to come up with one. Now my mom told me to just grab a die I hadn't used yet. So monsters it is!!! I had this lying around for a while. I enjoyed making these monsters. The numbers in the trash that the monsters didn't need. I have the Explosion Pop Up (1069) as a base.
Misschien een beetje laat

Ik zat even te kijken naar de kaarten die ik nog op mijn blog wilde zetten. Want aan het einde van vorig jaar was mijn gedachten meer bij mijn vakantie dan mijn blog. Ik ben gewoon mijn kerst kaart vergeten. Dus vandaag de kerstkaart van 2022. Ik vind mij gnoom van Stampin'Up! echt geweldig. 

Maybe a little late

I was looking at the cards I still wanted to put on my blog. Because at the end of last year my mind was more on my vacation than my blog. I just forgot my Christmas card. So today the Christmas card of 2022. I find my gnome from Stampin' Up! really amazing.
maandag 23 januari 2023

Rijbewijs kaart

In november heeft mijn neefje zijn rijbewijs gehaald. En dat verdient een kaartje. Mijn favoriet voor zo een kaart is de Katherine Label Pop-up Die Set. Omdat de auto's die ik heb een beetje aan de grote kant zijn is dit de beste manier. Ik vond de volkswagenbus wel een leuke auto om te gebruiken. 

Driving license card

My nephew got his driver's license in November. And that deserves a card. My favorite for such a card is the Katherine Label Pop-up Die Set. Since the cars I have are a bit on the big side isthis one the best way to go. I thought the Volkswagen bus was a nice car to use.
woensdag 18 januari 2023

Zeemeermin

Mijn vriendinnetje van de basisschool is in november ook 50 geworden en ik heb deze kaart voor haar gemaakt. Zij geeft les in zeemeerminnen. Zij leert mensen hoe ze met een staart kunnen zwemmen. Ik ben helemaal los gegaan met de BamBox. Ik vind het zo gaaf dat ik de BamBox bijna overal kan plaatsen. De kaart word met twee magneetjes (cupcakejes) dicht gehouden.

Mermaids

My girlfriend from primary school also turned 50 in November and I made this card for her. She teaches mermaiding. She teaches people how to swim with a tail. I went all out with the BamBox. I think it's so cool that I can place the BamBox almost anywhere. The card is held closed with two magnets behind the cupcakes.
dinsdag 17 januari 2023

Wow, ik het weer vakantie nodig

Zo, zo een jetlag hakt er aardig in. Ik begin nu eindelijk een beetje mezelf te worden. Maar even een paar weekenden rustig aan doe en relaxen. 

Ik heb even zitten denken wat ik dit jaar draag wil bereiken. Vorig jaar heb ik heel veel kaarten verstuurd. Ik denk niet dat ik nu om de dag een blog kan maken, want zoveel kaarten ga ik niet maken. Wat ik wel leuk vind is YouTube filmpjes maken. Ik moet eerst even mijn bureau zo verbouwen zodat ik dat ook kan maken. Ik heb even bij Karen Burniston gekeken hoe zij dat allemaal had staan, dus zoiets moet ik nabouwen. Om het even uit te leggen, Ik heb een nachtje bij Karen en haar familie doorgebracht. Onze terugvlucht was vertraagd en dus kwamen we een dag vast te zitten in Houston. Toen ik een mail stuurde dat ik haar wel wilde ontmoeten, kregen we de aanbieding om daar te slapen. Het was erg gezellig en Keyon en ik zijn erg dankbaar voor de Texas ervaring.

Naast het leren van het maken van YouTube filmpjes, ga ik ook even veel aandacht besteden aan het feit dat ik in het Design Team van Karen zit, en ga ik mezelf de uitdaging geven om kaarten te maken waarbij ik out of the box denk.

Eerst nu een paar foto's van onze ontmoeting van Karen en morgen zal ik weer wat kaarten op mijn blog zetten.

Wow, I need the vacation again

Well, that jet lag really cuts into it. I'm finally starting to become myself a bit. Take it easy and relax for a few weekends. 

I've been thinking about what I want to wear this year. Last year I sent a lot of cards. I don't think I can make a blog every other day now, because I won't be making that many cards. What I do like is making YouTube videos. I need to renovate my desk first. I just checked with Karen Burniston to see how she had it all set up, so I have to recreate something like that. Just to explain, I spent the night with Karen and her family. Our return flight was delayed and so we got stuck in Houston for a day. When I sent an email that I wanted to meet her, we got the offer to sleep there. It was a lot of fun and Keyon and I are very grateful for the Texas experience.

Besides learning how to make YouTube videos, I will also pay as much attention to the fact that I am part of the Design Team of Karen, and I'm going to challenge myself to make cards where I think out of the box.

First now a few pictures of our meeting with Karen and tomorrow I will put some cards on my blog .

dinsdag 3 januari 2023

December Designer Challenge 66

Vandaag vanuit disney world florida, mijn blog. Mijn laptop kan ik niet gebruiken, omdat de batterij leeg is en de stekker die ik mee had niet past. Misschien wel leuk om te vertellen, ik ben deze nu aan het schrijven op 31 december 2022 terwijl ik in de rij sta van Splash Mountain. Ik type dit op mijn mobiel. Keyon en ik gaan oud en nieuw hier in Magic Kingdom vieren. Maar goed, ik dwaal af. Voordat mijn laptop helemaal leeg was(2%) heb ik nog snel wat foto's naar de cloud gezet. Anders hadden jullie misschien geen blog gehad vandaag. 
Deze kaart heb ik gemaakt terwijl de bam box net binnen was. Één kaart zonder, die zat aan de beker vast, maar die andere heb ik de cupcake aan de bam box vastgemaakt. Ik vind het zo een geweldig mechanisme. Je kan het overal plaatsen op je kaart. Niet afhankelijk van de vouwen. 

December Designer Challenge 66

Today from disney world florida, my blog. I can't use my laptop because the battery is empty and the plug I brought with me doesn't fit. Might be fun to share, I'm writing this on December 31, 2022 while standing in line at Splash Mountain. I am typing this on my mobile. Keyon and I are going to celebrate New Years here at Magic Kingdom. Anyhow.
Before my laptop was completely empty (2%), I quickly transferred some photos to the cloud. Otherwise you might not have had a blog today. I made this card while the bam box just arrived. One card without, it was attached to the cup, but the other one I attached the cupcake to the bam box. I think it's such a great mechanism. You can place it anywhere on your card. Not depending on the folds.

zondag 1 januari 2023

Gelukkig nieuwjaar

Ik wens iedereen een gezond en creatief 2023!

I wish everyone a healthy and creative 2023!