maandag 30 december 2019

Te laat

En wat moet je nou doen als er een kaartje binnen komt, waarvan je het niet had verwacht. Je ook al je kaartjes al aan een goed doel hebt geschonken. Nou dan graaf je in je archief en vermaak je een kaart. Zo dus ook deze. De kerst is voorbij, dus word het een soort nieuwjaarskaart. Hoewel ik denk dat ook die niet op tijd komt.

To late
 And what should you do if a card arrives that you did not expect. You have also donated all your Christmas cards to a good cause. Well then you dig into your archive. And you make it so you can send it. Christmas is over, so it becomes a kind of New Year's card. Although I don't think it will come on time either


donderdag 26 december 2019

Tweede kerstdag

Ja, omdat ik natuurlijk wat kaartjes had opgespaard, heb ik er nu wel een aantal na elkaar.
Keyon wilde dit jaar ook een kerstkaart krijgen, dus die ben ik gaan maken. Omdat de kaart van mijn moeder mislukte ben ik een ongeveer zelfde ook voor haar gaan maken. Erg leuk. Met wat leuke stempels en mijn scanNcut heb ik me prima vermaakt. Toch een beetje sneeuw met kerst.


Yes, because I had saved some cards, I now have a couple of cards close together. Keyon awanted to get a Christmas card this year, so I started making it. Because my mother's card failed, I started to make a similar one for her. Very nice. With some nice stamps and my scanNcut. I had a great time. A little snow at Christmas.woensdag 25 december 2019

Eerste Kerstdag

En op eerste kerstdag geven we cadeautjes. Nou Ronald had een klein briefje als cadeautje en vroeg of ik daar een kaart omheen wilde bouwen. Nou natuurlijk wil ik dat. Kon ik mijn nieuwe die uitproberen.
Het is op de foto niet zo goed te zien, maar de lama komt achter de envelop vandaan. Leuke die om nog wat leuke kaarten mee te maken.

And on Christmas Day we give presents. Well Ronald had a small letter as a gift and asked if I wanted to build a card around it. Well of course I want that. I could try my new die. It is not so good to see in the photo, but the lama comes from behind the envelope. I love this die!

zondag 22 december 2019

Long, long time ago

Ik zag dat het alweer even geleden was dat ik een blog had gemaakt. De kerstkaarten die ik er vandaag opzet had ik ook een tijdje geleden al gemaakt. Ik begin meestal in de zomervakantie. Dus beide een tijdje geleden. De kerstkaarten zijn verstuurd en inmiddels bij iedereen binnen, dus ik mag ze op mijn blog zetten van mezelf. Ik heb ongeveer 40 kaarten gemaakt. Ze zijn in de basis hetzelfde, maar het DSP is anders en de Merry Christmas in zilver of in goud.
De kerstkaarten die ik over had, heb ik naar een goed doel gedaan. Ze gingen van de stichting voor taaislijm ziekte kaarten verzamelen en vervolgens verkopen. De opbrengst gaat naar de stichting.

I saw that it had been a while since I had made a blog. The Christmas cards where done a while ago. I start during the summer vacation. So both a while ago. The Christmas cards have been sent, so I can post them on my blog. I made around 40 cards. They are basically the same, but the DSP is different and the Merry Christmas in silver or in gold. The Christmas cards I had left over, I donated to a charity. They went to the foundation for cystic fibrosis. The proceeds go to the foundation.dinsdag 12 november 2019

Eerste pop-up

Nee niet de eerste pop-up van mij, maar mijn moeder. Ze was heel nieuwsgierig hoe ik dat allemaal maakte. Ik heb wat spulletjes bij elkaar geraapt en ben even bij haar gaan knutselen. We hadden nog een kaart nodig voor mijn tante en haar man, want die zijn ook verhuist. Ik heb ook een gedeelte van deze kaart dubbel gemaakt. Om het even voor te doen, maar deze kaart is dus echt door mijn moeder gemaakt. Ik geloof at ze het wel een beetje leuk vind. Binnenkort krijg ik de nieuwe die van Karen Burniston en dan gaan we samen weer een kaart maken.

No not my first pop-up, but my mother. She was very curious how I made it all. I have collected some craft supplies and went to my mother. We needed another card for my aunt and her husband, because they moved too. I also duplicated part of this card. To show it, but this card was really made by my mother. I believe she likes it a bit. Soon I will get the new one from Karen Burniston and then we will make another card together.donderdag 7 november 2019

Ziekenhuis

Zaterdag kreeg ik te horen dat mijn zwager in het ziekenhuis ligt. Hij is op vrijdag geopereerd. Daar moet natuurlijk een kaartje voor gemaakt worden. Op dinsdag heb ik de kaart afgemaakt samen met mijn moeder. Zij is aan het kijken of ze dat ook als hobby leuk vind om te doen. De kaart die ik hier toon is dan ook van haar. Ik had die van mij al in de envelop gestopt. Gelukkig waren ze identiek (nouja bijna. Zelfgemaakte kaarten zijn nooit hetzelfde).
Ik heb voor mijn scan&cut een basis gekocht. Ik vond het bed wel een leuke. De hond is het idee van Keyon. Die vond een beer niet leuk. De hond was wat stoerder.

Saturday I was told that my brother-in-law is in the hospital. He had surgery on Friday. Of course a card must be made for that. On Tuesday I finished the card with my mother. She is looking at whether she also likes to do that as a hobby. The card that I show here is hers. I had already put mine in the envelope. Fortunately they were identical (well, almost. Homemade cards are never the same). I bought a base for my scan & cut. I thought the bed was nice. The dog is Keyon's idea. He didn't like a bear. The dog was a little cooler.


zondag 3 november 2019

Waterval kaart

Twee weken terug waren mijn moeder en ik bij paper passion. Dat is een beurs met veel dies en stempels. Ik heb genoten. Met mijn nieuwe die heb ik een kaart voor mijn tante gemaakt. Het is een waterval kaart. Trek aan de label en hij slaat de pagina's om. Ook heb ik ergens de stempels op de kop getikt, maar ik weet niet meer waar. Maar goed, het thema Frankrijk kwam heel goed uit voor mijn tante.

Two weeks ago my mother and I went to paper passion. That is a fair with many dies and stamps. I've enjoyed it. With my new die I made a card for my aunt. It is a waterfall card. Pull the label and it turns the pages. I also bought the stamps somewhere, but I don't know where anymore. Anyway, the France theme worked very well for my aunt.zaterdag 2 november 2019

Leuk om te ontdekken

Eindelijk had ik een idee voor een die van Karen Burniston. Deze had ik nog niet gebruikt. Het gaat om de triple flip! Ik had nog wat Stampin'Up DSP. En mijn schoonzus is vandaag jarig dus ik ben aan de slag gegaan. Met een hondenthema. Ik had wat leuke stempeltjes gekocht die ik ook nog niet gebruikt had.

Finally I had an idea for a die by Karen Burniston. I had not used this yet. It's about the triple flip! I still had some Stampin'Up DSP. And it is my sister-in-law's birthday today so I started working. With a dog theme. I had bought some nice stamps that I hadn't used yet.
zaterdag 26 oktober 2019

Halloween met Inge

Hier in Nederland doen we niet echt aan Halloween. Nu heeft Stampin'Up! wel een heleboel leuke producten en dus ging het wel een beetje kriebelen. Dit had Inge ook en dus besloten we voor elkaar een leuke Halloween kaart te maken.

Nu had ik vorig jaar al een hele leuke kaart gezien die Karen Burniston had gemaakt. Met twee spinnenwebben. Nu was het een mooie gelegenheid om een soort gelijke kaart te maken.

Ik heb naast de zwart en zilver mijn voorkeur gegeven aan wat paars tinten. Purple Pusy, Highland Heather en Gorgeous Grape.

Here in the Netherlands we don't really do Halloween. Stampin'Up! has a lot of nice products and so it started to itch a bit. Inge had this too and so we decided to make a nice Halloween card for each other.

Last year I had already seen a very nice card that Karen Burniston had made. With two cobwebs. It was a good opportunity to create a similar card.

In addition to the black and silver, I have preferred some shades of purple. Purple Pusy, Highland Heather and Gorgeous Grape.vrijdag 18 oktober 2019

Eindelijk verhuisd

Het zat al een poosje in de planning. Het huisje is nu afgebouwd en mijn moeder is verhuisd. Net voordat ze ging verhuizen kwam Karin Burniston met een challenge kaart en die vond ik zo geweldig dat ik wist dat ik hem een beetje moest namaken. Ik had geen 10 huisjes nodig, maar twee huisjes en een snelweg. Met een autootje en een paar ballonnen.

It had been in the planning for a while. The house has now been finished and my mother has moved. Just before she moved, Karin Burniston came up with a challenge card, which I thought was so great that I had to copy it a bit. I didn't need 10 houses, but two houses and a highway. With a car and a few balloons.

Thanks Karen for the inspiration!
maandag 14 oktober 2019

Na een weekje rust

Vandaag is mijn andere schoonzus jarig. Zij houd veel van tuinieren en dus heb ik een kaart gemaakt met dat thema. De ringetjes die ik heb gebruikt heb ik bij haar gekocht en ben ik gaan experimenteren met het solderen van de ringetjes. Ik vind het nog steeds lastig, maar het vergrootglas van mijn moeder hielp wel een beetje.
De Charm Accordion Die Set vind ik een leuke set. De charms die je eraan kan hangen vind ik iets speels geven.

Today is my other sister-in-law's birthday. She loves gardening and so I made a card with that theme. I bought the rings I used from her and I started experimenting with soldering the rings. I still find it difficult, but my mother's magnifying glass helped a bit.
I think the Charm Accordion Die Set is a fun set. Hanging the charms, gives something playful.
maandag 7 oktober 2019

En de laatste verjaardag

Vandaag is mijn schoonzus jarig. Ze wil heel graag een hond (tekkel). Dus als cadeautje, een hond in zijn hondenhok. Ik heb de Barn die gebruik om het hondenhok te monteren. Wat botjes en een happy Birthday.

Today is my sister-in-law's birthday. She really wants a dog (dachshund). So as a gift, a dog in his doghouse. I used the Barn die to assemble the doghouse. Some bones and a happy Birthday.

zondag 6 oktober 2019

Fortnite

Vrijdag 4 oktober had ik verjaardag nummer 3. Tigo werd 12 jaar en de gegevens die ik had waren de kleur rood en Fortnite. Eerst wilde ik de bus met de luchtballon maken, maar na twee pogingen heb ik dat opzij gelegd. Toen ben ik de lama gaan proberen. Nee, dat ging ook niet helemaal zoals ik wilde. Ineens had ik een idee. De fotocollage van Karen Burniston moest ik nog een keertje maken, dus ik op zoek naar wat leuke plaatjes van Fortnite en verkleinen naar 1,25 inch. Uiteindelijk is dit de kaart geworden.

Friday October 4 I had birthday number 3. Tigo turned 12 and the data I had were the color red and Fortnite. First I wanted to make the bus with the hot air balloon, but after two attempts I put that aside. Then I went to try the lama. No, that didn't go exactly the way I wanted. Suddenly I had an idea. I still had to make the Karen Burniston photo collage, so I looked for some nice pictures of Fortnite and reduced to 1.25 inch. This is the card.


woensdag 2 oktober 2019

En dan nu Joost

Vandaag is Joost jarig. Hij is automonteur, dus een kaart met een auto. Ik heb nog niet echt iets voor tafeltennis, misschien volgend jaar wel.

And from now on for my fans who can't read Dutch:
Today is Joost's birthday. He is a car mechanic, so a card with a car. I don't really have anything for table tennis yet, that's his hobby, maybe next year.dinsdag 1 oktober 2019

Mijn broertjes

Mijn broertjes zijn tweeling. Een bijzondere tweeling. Eentje is jarig op 1 oktober en de ander op 2 oktober. Zo hebben ze alle twee hun eigen verjaardag. Dus vandaag begin ik met de kaart voor Kick. Hij houd van fietsen door de Utrechtse Heuvelrug, dus ik hoop dat deze kaart dat een beetje weergeeft.

My brothers are twins. A special twin. One has a birthday on October 1 and the other on October 2. This way they both have their own birthday. So today I start with the card for Kick. He likes cycling through the Utrechtse Heuvelrug, so I hope this map reflects that.

zaterdag 28 september 2019

Iemand gelukkig maken

Wat is er nu mooier in de wereld dan iemand gelukkig maken met een kaart. Nou ik hoop dat deze kaart iemand heel gelukkig heeft gemaakt. Deze persoon is door een heel diep dal gegaan en is nu bezig met het herstel.

What could be better in the world than making someone happy with a card. Well I hope this card has made someone very happy. This person has gone through a very deep valley and is now working on the recovery.