zaterdag 29 januari 2022

Amerikaanse maten zijn niet Nederlands

Ja, ik ga een slimline kaart maken. Die heb je in twee maten. De Nederlandse en Amerikaanse maat. Omdat ik een pop-up van Karen Burniston ging maken, koos ik voor de Amerikaanse maat. Ik koos voor de slimline, omdat ik mijn orchidee├źn wilde maken en daar heb je een beetje hoogte voor nodig. De kleur die opgegeven was, was paars. Ook heb ik de Spinner Square Pop-up mechanisme dubbel gebruikt. Het is dus ook een aardige zware kaart geworden. Maar zo leuk om te doen. 
Toen moest ik hem versturen....... tja, ik heb natuurlijk geen enveloppen in Amerikaanse maat. Dus ik heb een envelop gemaakt.

US sizes are not Dutch

Yes, I'm going to make a slimline card. You have it in two sizes. The Dutch and American size. Since I was going to make a Karen Burniston pop-up, I chose the US size. I chose the slimline because I wanted to make my orchids and you need a little height for that. The color specified was purple. I also used the Spinner Square Pop-up mechanism twice. So it has also become a nice heavy card. But so much fun to do. 
Then I had to send it....... well, of course I don't have envelopes in American size. So I made an envelope.


woensdag 26 januari 2022

Mijn mams is jarig

Hieperdepiep hoera!! Mijn moeder is vandaag 75 jaar geworden. En als ik enthousiast ben, wil ik nog wel een doorslaan. Dus vandaag een hele lange kaart. Ik wilde graag oefenen met het solderen, dus ik kon met deze kaart goed oefenen. Ik had schattige pappagaaien en toekan gekocht. Dus met veel bloemen en wat grote bladen lijkt het net een regenwoud. 

It's my mom's birthday

Hip Hip, hooray!! My mother turned 75 today. And if I'm excited, then i can exaggerate. So today a very long card. I wanted to practice soldering, so I had a good practice with this card. I had bought cute parrots and toucan. So with lots of flowers and some big leaves it looks like a rainforest.maandag 24 januari 2022

Sweet 16

Keyon begint het al aardig te leren. Toen ze het over een verjaardag van een vriendin hadden stelde hij voor om een kaart te geven. Een kaart voor een "sweet 16". En hij heeft natuurlijk een moeder die er wel eentje wilde maken. De cup cakejes voor het zoete gedeelte en de bloemen om het meisjesachtig te maken. Ik hou van de kleuren combinatie roze en grijs. Ik hoop dat Nicky de kaart leuk gaat vinden.

Sweet 16

Keyon is already learning quite nicely. When they were talking about a friend's birthday, he suggested they give her a card. A card for a "sweet 16". And of course he has a mother who wanted to make one. The cupcakes for the sweet part and the flowers to make it girly. I like the color combination pink and gray. I hope Nicky will like the card.


zaterdag 15 januari 2022

Zonnestraaltje

Ik heb een nieuwe stempelset van Stampin'Up!. Eentje met een hoop Nederlandse teksten. Bij het doornemen van de teksten kwam ik een leuke tegen. Het bracht me op een idee. Mijn vriendinnetje is een beetje in de lappenmand, dus een zonnestraaltje. Ook zat er bij de sale-a-bration papier met het thema regenboog. Het schattige zonnetje en de regenboog zijn van lawn fawn. Ik hoop dat ze snel weer is opgeknapt.

Ray of sunshine

I have a new Stampin' Up! stamp set. One with a lot of Dutch lyrics. While going through the lyrics I came across a nice one. It gave me an idea. My girlfriend is a bit under the weather, so a ray of sunshine. The sale-a-bration also included rainbow themed paper. The cute sun and rainbow are from lawn fawn. I hope she recovers soon.
donderdag 13 januari 2022

Mijn lievelingskleuren

Deze kaart heeft mijn lievelingskleuren. Het zijn de In-colors Soft Succulent en Evening Evergreen. Ik vind het ingetogen kleuren en goed voor een condoleance kaart. Even geen zwart, grijs en wit. Nouja, hier zit natuurlijk wel wat wit in. Dat hoort. Deze kaart heb ik voor een collega gemaakt die net iemand onverwachts heeft verloren.

My favorite colors

This card has my favorite colors. They are the In-colors Soft Succulent and Evening Evergreen. I think the subdued colors is good for a condolence card. No black, gray and white for a while. Well, of course there is some white in this card. That's right. I made this card for a colleague who has just lost someone unexpectedly.

dinsdag 11 januari 2022

Ballonnen

Een week of wat terug heb ik een kaart gemaakt met ballonnen. Ik vond ze erg leuk en kreeg een idee voor deze kaart. De parcel pop-up is mijn gekozen pop-up. De beer van Marianne had ik nog niet gebruikt. Deze beer kan je op een leuke manier uit een doos laten klimmen. Normaal laat ik het dier eruit springen, maar voor deze kaart waren het de ballonnen. De kaart met het roze is voor Mira. Zij is vandaag jarig.

Balloons

A week or so ago I made a card with balloons. I really liked them and got an idea for this card. The parcel pop-up is my chosen pop-up. I hadn't used Marianne's bear yet. You can make this bear climb out of a box in a fun way. Normally I make the animal jump out, but for this card it was the balloons. The card with the pink is for Mira. Today is her birthday.

zondag 9 januari 2022

Flamingo's

Ik vond deze flamigo's zo schattig!! Bestellen is dan ook de enige optie. En na binnenkomst een kaart verzinnen zodat ik lekker kon stempelen. Nu heeft Stampin'Up! een kleur met de naam Flirty Flamingo, dus drie keer raden welke kleur mijn flamingo's hebben? Een vrolijke kaart met leuke bloemetjes.

Flamingos

I thought these flamigos were so cute!! Ordering is therefore the only option. And after arrival, come up with a card so that I could stamp nicely. Stampin' Up! has a color called Flirty Flamingo, so guess what color my flamingos are? A cheerful card with nice flowers.

vrijdag 7 januari 2022

Eerste opdracht van dit jaar

Ik kreeg een opdracht voor een kaart. Een tante die 80 jaar wordt. Ze woont op een boerderij met herten. Dus ik ben even gaan kijken naar digitale stempels van herten. Ik vond hele schattige. Ook ben ik, voor het eerst, ze gaan inkleuren met watercolor potloden. Dan kleur je met potlood. vervolgens ga je daar over heen met een blender pen of kwast en dan krijg je het effect van waterverf. Ik vond het weer leuk om te doen. De herten hebben bloemen op hun hoofd, dus ik ben de kaart ook met bloemen gaan versieren. 
De tweede kaart met de herten heb ik voor een buurvrouw van mijn moeder gemaakt. Die is ook bijna jarig en word 70 jaar.

First order of this year

I got an assignment for a card. An aunt turning 80. She lives on a farm with deer. So I went to have a look at digital stamps of deer. I found a very cute one. Also, for the first time, I started coloring them with watercolor pencils. Color with pencil, then you go over it with a blender pen or brush and then you get the effect of watercolor. I liked doing it. The deer have flowers on their heads, so I started decorating the card with flowers as well. I made the second card with the deer for a neighbor of my mother. It's almost her birthday and will be 70 years old.woensdag 5 januari 2022

Doe@Ding

Deze kaart heb ik gemaakt voor de winkel die er iedere keer weer voor zorgt dat ik mijn Karen Burniston dies krijg. Op 13 januari bestaan ze 15 jaar en dat wilde ze vieren. Ze hebben online een oproep geplaatst en ik vond het een leuk idee. Ik moest me wel houden aan een lay-out. Dat was dus even een uitdaging voor mijn pop-up. Hij is aardig gelukt. Ook had ik vorig jaar een die gekocht met ballonnen. Met de stempels met knutselspullen en zo kom ik bij deze kaart.

Doe@Ding, van harte gefeliciteerd met jullie jubileum. Ik hoop dat jullie dit nog jaren blijven doen.

Doe@Ding

I made this card for the shop that makes sure I get my Karen Burniston dies every time. On January 13 they will be 15 years old and they wanted to celebrate that. They put a request on facebook and I thought it was a nice idea. I had to stick to a layout. So that was a bit of a challenge for my pop-up. I've done pretty well. I also bought a die last year with balloons. With the stamps with craft supplies and that's how I get to this card. 

Doe@Ding, congratulations on your anniversary. I hope you keep doing this for years to come.maandag 3 januari 2022

Solderen

Vandaag een kaart waarbij ik weer eens een keertje mocht solderen. Ik ben er nog niet zo handig in, dus tijd om weer eens te oefenen. Ik wilde ook een kaartje geven aan de buurvrouw van mijn moeder. Naast het oefenen met mijn soldeerbout, wilde ik ook de kikkertjes weer gebruiken. Ik vind ze echt zo schattig. Deze kaart heb ik met de madeliefjes versierd. Ik vind hem echt leuk geworden. 

Soldering

Today a card where I was allowed to solder again. I'm not very good at it yet, so time to practice again. I also wanted to give a card to my mother's neighbor. Besides practicing with my soldering iron, I also wanted to use the frogs again. I think they're really cute. I decorated this card with the daisies. I really like him.

zaterdag 1 januari 2022

I love poppies

Allereerst wil ik iedereen een geweldig en creatief 2022 wensen.

De buurvrouw van mijn moeder heeft een nieuwe heup gekregen. Dus daar moet dan een leuk kaartje naar toe. De stempel die ik heb gebruikt is van Marianne Design. Een oudje, maar ik heb hem nog nooit gebruikt. En door de bloem rood te maken, leek hij op een klaproos. Dit is dus een bloemrijke kaart geworden.

I love poppies

First of all, I would like to wish everyone a wonderful and creative 2022.

My mother's neighbor got a new hip. So that's where a nice card has to go. The stamp I used is from Marianne Design. An oldie, but I've never used it. And by making the flower red, it resembled a poppy. So this has become a flowery card.