zondag 30 oktober 2022

Kip lekker

Nou de afgelopen dagen heb ik me wat minder gevoeld. Donderdag mijn vaccinatie gehaald en vrijdag avond met koorts naar bed gegaan. Gisteren dus heel veel geslapen. Nu voel ik me weer goed. Dat is maar goed ook, want de Kreadoe staat voor vandaag op het programma. Maar goed. Deze kaart is in het Nederlands duidelijk, maar in het Engels denk ik niet. Het zijn woordspelingen. Een opkikker krijg je hier in Nederland om je in een moeilijk tijd even een lichtpuntje te geven. En dan gebruiken wij een kikker. Deze kaart heeft een kip. Als je je goed voelt dan voel je je kiplekker. Ik hoop dat jullie het een beetje snappen. Ik voel me vandaag kip lekker en dan er weer vol tegen aan.

Kip lekker (kip = chicken, lekker = tasty)

Well the last few days I've been feeling a little less. Got my vaccination on Thursday and went to bed with a fever on Friday evening. So I slept a lot yesterday. Now I feel good again. That's a good thing, because the Kreadoe is on the program for today. Anyway. This card is clear in Dutch, but I think not in English. It's puns. You get a boost here in the Netherlands to give you a bright spot in a difficult time. And then we use a frog. This card has a chicken. When you feel good, you feel "kip lekker". I hope you understand a little bit. I feel "kip lekker" today and can take on the world.
donderdag 27 oktober 2022

Het is wat.....

Ik heb al een aantal kaarten gemaakt, maar ik kan ze niet delen. Ik heb namelijk onderdelen gebruikt die pas eind november wereld bekend gemaakt mogen worden. Dus ik ben even gaan kijken of ik nog een kaart had die ik nog niet had geblogd. En die had ik. Bij deze een "sterkte" kaart. En nu besef ik pas dat ik de flower pot pop-up dinsdag ook al had geblogd. 

It's something.....

I've already made some cards, but I can't share them. I have used parts that can only be made public at the end of November. So I went to see if I had a card that I hadn't blogged yet. And I had it. Here's a "with sympathy" card. And now I realize that I had already blogged the flower pot pop-up on Tuesday.dinsdag 25 oktober 2022

Popcorn pop-up

Vandaag een popcorn pop up kaart. Roos houd van film kijken, dus ik moest gelijk aan popcorn denken. Ik ben begonnen met de Flower Pot Pop-Up Die Set (1010). Met een stencel ben ik strepen op de bloempot gaan sponsen. Zo kon ik zelf bepalen hoe de strepen moesten lopen. De filmstrip en popcorn heb ik als afbeelding van ETSY gekocht. Ik heb 1 filmframe grootgemaakt en daar de popcorn op bevestigd. Ik vind hem goed gelukt en Roos vond hem ook erg leuk. 

Popcorn pop-up 

Today a popcorn pop up card. Roos likes to watch movies, so I immediately thought of popcorn. I started with the Flower Pot Pop-Up Die Set (1010). With a stencel I sponged stripes on the flower pot. That way I could decide for myself how the stripes should run. I bought the film strip and popcorn as an image from ETSY. I made 1 film frame and attached the popcorn to it. I think it turned out well and Roos also liked it a lot.

zondag 23 oktober 2022

Een blauwe regen

Stampin'Up! heeft een gave die uitgebracht met een blauwe regen. Ellen houd van tuinieren en dus vond ik het wel een goeie die om te gebruiken. Nu vind ik de Spinner Square Pop-up (1042) een leuke die om bloemen en planten omheen te maken. Dit keer een poes met een cupcakeje die tevoorschijn komt. Ik heb twee kaarten gemaakt. Eentje met paarse Blauwe regen en de andere met de witte. Die met de witte blauwe regen is voor mijn tante. Daar gaan we volgend weekend naar toe. 

Wistaria 

Stampin' Up! has a die released with a wistaria. Ellen likes to garden and so I thought it was a good one to use. Now I think the Spinner Square Pop-up (1042) is a nice one to make flowers and plants around. This time a cat with a cupcake that appears. I made two cards. One with purple wistaria and the other with the white. The one with the white wistaria is for my aunt. We are going there next weekend.


vrijdag 21 oktober 2022

Geen idee

Ik heb deze kaart gemaakt, maar ik heb geen idee voor wie. Dus als iemand hem herkend, mag je het wel melden. Ik ben met de Charm Accordion Die Set (1007) aan de slag gegaan. Ik vind de charms altijd erg leuk in een kaart. De bij en de honingraad komen van de Flutter Charms (1196). Ik heb ook weer het bloemetje van de Upsy Daisy Pop-Up (1047) gebruikt. Jammer dat ik daar maar eentje van heb, maar ooo wat is hij leuk. En dan heb ik voor de letters het Alphabet (1053) gebruikt. 

No idea 

I made this card, but I have no idea for whom. So if someone recognizes him, you can report it. I started working with the Charm Accordion Die Set (1007). I always really like the charms in a card. The bee and the honeycomb come from the Flutter Charms (1196). I also used the flower of the Upsy Daisy Pop-Up (1047) again. Too bad I only have one of those, he's so cute. And then I used the Alphabet (1053) for the letters.
woensdag 19 oktober 2022

Geen kaart vandaag

Sorry mensen, maar ik wilde mijn prestatie graag met jullie delen. Mijn zoon gaan volgend jaar naar Zuid Korea met de scouting. World Jamboree! Ze hadden nog geen dasring, dus ik heb de leiding gevraagd of ik er een paar moest maken. Nou die wilde ze wel. Dus in een week tijd heb ik 40 dasringen gemaakt. Ik had ze op tijd af. Ook had Keyon een naambordje nodig om aan de tent te hangen zodat ze weten die daar slapen. Zijn buddy voor de reis is Tycho, dus ik heb mijn houtbranders erbij gepakt en twee houten naambordjes gemaakt. Ik ben erg trots op mijn knutsels.

No card today

Sorry folks, but I just wanted to share my achievement with you. My son is going to South Korea next year with the Scouting. World Jamboree! They didn't have a tie ring yet, so I asked the staf if I should make some. Well she wanted it. So in a week I made 40 tie rings. I finished them on time. Also, Keyon needed a nameplate to hang on the tent so they know who sleeps there. His buddy for the trip is Tycho, so I grabbed my wood burners and made two wooden nameplates. I am very proud of my crafts.


maandag 17 oktober 2022

Goed bouwjaar

Vrijdag is er weer iemand 50 jaar geworden. Ja, 1972 is een goed bouwjaar. Ik moest natuurlijk extra mijn best doen. Zij is namelijk mijn Stampin'Up! collega. Naast haar kaart, maak ik er nog eentje. Een kaart voor iemand die even een glimlach nodig heeft. Die van Ilse heb ik met oranje gemaakt en die andere meer neutraal. De pompoen, appels en zonnebloem zijn van Lawn Fawn en de egel van Marianne design. Als pop-up heb ik de Explosion pop-up en de mini pops gebruikt van Karen Burniston. De materialen zijn van Stampin'Up! Ik vind het een leuke herfst achtige kaart. 

Good year of construction

Someone turned 50 on Friday. Yes, 1972 is a good year to been born. Of course I had to do my best. She is my Stampin' Up! co-worker. In addition to her card, I'll make another one. A card for someone who just needs a smile. I made Ilse's with orange and the other more neutral. The pumpkin, apples and sunflower are from Lawn Fawn and the hedgehog from Marianne design. For the pop-up I used the Explosion pop-up and the mini pops from Karen Burniston. The materials are from Stampin' Up! I think it's a nice autumn-like card.


zaterdag 15 oktober 2022

Drie verjaardagen

Op 14 oktober heb ik maar liefst 3 jarige joppen. Vandaag de kaart die ik heb gemaakt voor de man in het gezelschap. Ik vond het wel moeilijk om te verzinnen, aangezien ik vorig jaar al een hele leuke kaart voor hem had gemaakt. Maar goed, Na even nadenken en door al mijn dies te zijn gelopen, heb ik besloten om mijn coffee pop-up weer een keertje te maken. Om die een beetje feestelijk eruit te laten zien, een cupcake erbij.

Ik heb de volgende dies van Karen gebruikt:
 • 1040 Coffee Cup Pop-up 
 • 1008 Cupcake Pop-Up Die Set 
 • 1056 Squares - Crosshatch 
 • 1186 Border Blends - Trims
Three birthday's

On October 14 I have no less than 3 birthday's. Today the card I made for the man in the company. I found it difficult to come up with, since I had already made a very nice card for him last year. Anyway, After some thinking and going through all my dies, I decided to make my coffee pop-up again. To make it look a bit festive, add a cupcake. 

I have used the following dies from Karen:
 • 1040 Coffee Cup Pop-up 
 • 1008 Cupcake Pop-Up Die Set 
 • 1056 Squares - Crosshatch 
 • 1186 Border Blends - Trims
donderdag 13 oktober 2022

Kaart voor een juf

De kaart voor vandaag hem ik gemaakt voor een juf. Ze geeft les aan groep 5/6 en ik denk dat ze in die klassen nog wel schilderen. De dies zijn van Lawn Fawn. Ook hun dies vind ik geweldig. Ik had het schildersezel kort geleden gekocht en nu eindelijk een reden om te gebruiken. Ook de zonnebloem is nieuw. Aangezien ik een pop-up dame ben, heb ik het schildersezel stabiel neergezet. Op de eerste en de derde graspunt heb ik het schildersezel bevestigd. Zo staat hij steviger dan als ik hem alleen op de achterste had bevestigd.

Card for a teacher

The card for today I made for a teacher. She teaches group 5/6 and I think they still paint in those classes. The dies are from Lawn Fawn. I also love their dies. I had bought the easel recently and now finally a reason to use it. The sunflower is also new. Since I am a pop-up lady, I have put the easel in a stable position. I attached the easel to the first and third piece of grass. This makes it more sturdy than if I had only attached it to the rear.
dinsdag 11 oktober 2022

Geldboom

Dit is de kaart die mijn moeder heeft gegeven aan Tigo. Ik heb op Etsy wat geld plaatjes gekocht. Het is strafbaar om echt geld uit te printen, Zo gek!!!! Het geld heb ik op verschillende formaten uitgeprint. Ook erg klein, om vervolgens een geldboom te maken. Met de 1 euro en 5 cent munten heb ik een 15 gemaakt. Aangezien Tigo 15 jaar werd. Hij vond de kaart erg leuk.

Voor deze kaart heb ik de volgende dies van Karen Burniston gebruikt:
 • 1005 Tree Pop-Up Die Set 
 • 1069 Explosion Pop Up 
 • 1030 Happy Birthday 
 • 1179 Happy Birthday Shadow 
 • 1024 Cat and Dog 
 • 1151 Long Rectangles - Crosshatch

Money tree

This is the card my mother gave to Tigo. I bought some money pictures on Etsy. It is punishable to print real money, so crazy!!!! I printed out the money in different sizes. Also very small, to then make a money tree. With the 1 euro and 5 cent coins I made a 15. Since Tigo turned 15 years old. He really liked the card. 

For this card I used the following dies from Karen Burniston:
 • 1005 Tree Pop-Up Die Set 
 • 1069 Explosion Pop Up 
 • 1030 Happy Birthday 
 • 1179 Happy Birthday Shadow 
 • 1024 Cat and Dog 
 • 1151 Long Rectangles - Crosshatch

zondag 9 oktober 2022

Hobby kaart

Deze kaart heb ik gemaakt voor een jarige doe tekenen als hobby heeft. Het was echt even nadenken. Uiteindelijk heb ik de stempelset van Stampin'Up! erbij gepakt. Ik heb de potloden en stiften een beetje verspreid op de kaart geplakt. Ik heb ze wel in 1 kleur gedaan. De achtergrond is ook een beetje druk, dus dan blijft hij wat rustiger. Ik heb de nieuwe die (Label Charm Pop-up (1209)) van Karen gebruikt. Het bloemetje van de Upsy Daisy pop-up (1047) is één van mijn favoriete bloemetjes. Maar omdat ik er maar 1 die van heb, kost deze wel tijd als ik veel bloemetjes wil hebben.

Dit zijn de dies die ik heb gebruikt:

 • 1209 Label Charm Pop-up
 • 1047 Upsy Daisy Pop-up
 • 1053 Alphabet 
 • 1137 Word set 12-Anniversary 
 • 1060 Word Set 7 - Autumn

Hobby Card

I made this card for a birthday girl who has drawing as a hobby. It really took some thinking. Finally I got the Stampin' Up! with pencils. I spread the pencils and markers on the card. I did them in one color. The background is also a bit busy, so it stays a bit quieter. I used the new die (Label Charm Pop-up (1209)) from Karen. The flower of the Upsy Daisy pop-up (1047) is one of my favorite flowers. But because I only have 1 of these, it does take time if I want a lot of flowers.

These are the dies I used:

 • 1209 Label Charm Pop-up
 • 1047 Upsy Daisy Pop-up
 • 1053 Alphabet 
 • 1137 Word set 12-Anniversary 
 • 1060 Word Set 7 - Autumn
vrijdag 7 oktober 2022

Nog een tiener kaart

Vandaag de kaart voor Tigo. Hij was op 4 oktober jarig. Ook voor Tigo een beeldscherm. Dus weer even verzinnen welk mechanisme ik wilde gebruiken. Ik vond de Explosion Pop Up (1069) wel leuk om te gebruiken. In onze vakantie in Duitsland heb ik origami papier gekocht. Dat is wat dunner en dan wordt de kaart niet zo dik. Ik wilde ook mijn nieuwe DSP gebruiken, Dus veel zwart met wat kleuren die knallen. Ik heb blauw gekozen voor de zijkanten en geel voor wat randjes.

Dit zijn de dies die ik heb gebruikt:
Explosion Pop Up (1069) 
Rectangles - Crosshatch (1054) 
Happy Birthday (1030) 
Border Blends - Trims (1186)

Another teen card

Today the card for Tigo. His birthday was October 4. Also for Tigo a screen. So I thought again which mechanism I wanted to use. I did like the Explosion Pop Up (1069) to use. During our holiday in Germany I bought origami paper. That is a bit thinner and then the card will not be as thick. I also wanted to use my new DSP, so a lot of black with some colors popping. I chose blue for the sides and yellow for some edges.

These are the dies I used:
Explosion Pop Up (1069) 
Rectangles - Crosshatch (1054) 
Happy Birthday (1030) 
Border Blends - Trims (1186)

donderdag 6 oktober 2022

Tweede kaart voor Daan

Mijn moeder heeft ook een kaart aan Daan gegeven. Ze heeft een Minecraft lego pakket aan hem gegeven. De boomhut!! De kaart moest een hint worden voor wat er in het cadeautje zat, dus ik ben een boomhut kaart gaan maken. Het mechanisme is de Explosion Pop Up (1069). Daar heb ik de boom op gezet en eromheen heb ik heel veel groen geplakt. De boonhut heb ik versier met wat slingers, want het is een feestje. Omdat het lievelingsdier van Daan een eekhoorn is, heb ik een heleboel eekhoornvriendjes gemaakt die met lego aan het spelen zijn. 

Daan heeft de hintkaart goed begrepen en was erg blij met zijn cadeautje.

Second card for Daan

My mother also gave Daan a card. She gave him a Minecraft Lego present. The tree house!! The card was supposed to be a hint for what was in the present, so I started making a tree house card. The mechanism is the Explosion Pop Up (1069). I put the tree on it and put a lot of green around it. I decorated the treehouse with some streamers, because it's a party. Since Daan's favorite animal is a squirrel, I made a lot of squirrel friends who are playing with lego. 

Daan understood the hint card and was very happy with it his present.
dinsdag 4 oktober 2022

Karen Burniston's designer challenge 62

Vandaag de kaart die ik heb gemaakt voor de designer challenge 62, thema fall of Halloween. Ik wilde wel een pop-up gebruiken waar niet standaard aan word gedacht voor Halloween. De Tree Pop-Up Die Set (1005). Voor de rest heb ik de Cat and Dog (1024), Tiny Accessories 1 (1025), Halloween Charms (1058), Skeleton and Bat (1206), Gingerbread Tiny House Add - Ons (1173), Halloween Scene (1014), Word Set 15 - Just Because (1205), Ovals - Crosshatch (1055) en het rokje die de kat draagt komt uit de Safari Animals (1127). Ik hoop dat jullie hem weer leuk vinden.

Karen Burniston's designer challenge 62

Today the card I made for the designer challenge 62, theme fall or Halloween. I did want to use a pop-up that isn't usually thought of for Halloween. The Tree Pop-Up Die Set (1005). For the rest I have the Cat and Dog (1024), Tiny Accessories 1 (1025), Halloween Charms (1058), Skeleton and Bat (1206), Gingerbread Tiny House Add - Ons (1173), Halloween Scene (1014), Word Set 15 - Just Because (1205), Ovals - Crosshatch (1055) and the skirt the cat is wearing is from the Safari Animals (1127). I hope you like the card again.
zaterdag 1 oktober 2022

Verjaardag Katja

Het is al even geleden (14 september) dat Katja jarig was, maar nu staat hij dan eindelijk op mijn blog. Ook zij houd van anime en van computeren, dus ik wilde weer mijn beeldscherm gebruiken. Maar ik wilde wel een ander mechanisme gebruiken. Dus ik heb mijn  Spinner Square Pop-up (1042) weer eens tevoorschijn gepakt. Omdat ze haar sweet 16 had, moest ik ook iets zoets erbij doen. De cupcakejes komen uit de Cupcake Pop-Up Die Set (1008). Omdat Katja heel erg van katten houd, moest ik er een kat in verwerken. Om het af te maken heb ik ook een randje gemaakt met de Border Blends - Party (1091).

Birthday Katja

It's been a while (September 14) that it was Katja's birthday, but now it's finally on my blog. She also likes anime and computers, so I wanted to use my screen again. But I did want to use a different mechanism. So I got my  Spinner Square Pop-up (1042) again. Since she had her sweet 16, I also had to add something sweet. The cupcakes come from the Cupcake Pop-Up Die Set (1008). Because Katja is very fond of cats, I had to use a cat in it. To finish it off, I also made an edge with the Border Blends - Party (1091).