woensdag 29 juni 2022

Beterschap en vaderdag

Deze twee kaarten zijn eigenlijk hetzelfde, behalve de voorkant. Eentje heb ik gemaakt voor iemand die is geopereerd aan zijn voet en de andere voor Vaderdag. Die voor Vaderdag is voor de man van mijn knutselvriendinnetje en wij sturen echt met elke gelegenheid kaarten naar elkaar en elkaars man en kind.

Get well soon and Father's Day

These two cards are basically the same except for the front. I made one for someone who had surgery on his foot and the other for Father's Day. The one for Father's Day is for my craft friend's husband and we really send cards to each other and each other's husband and child at every opportunity.

maandag 27 juni 2022

Giraf

Vandaag is Noor jarig. Zij is een dochter van mijn nichtje. Ze hou van rood en giraffen. Ik was begonnen om met een stencil een giraf te maken, maar de perfectionist die ik ben, vond ik mijn eigen knipkunst niet geweldig. Wat nu?!?!?! Toen moest ik denken aan de animal add-ons van Karen Burniston. Daar zit ook een giraf bij. Het enige wat ik moest bekijken is de grote van de ovaal waar ik zijn hoofd van moest maken. Ik vond de kaart zo leuk, dat ik hem bijna niet wilde versturen. Maar gelukkig maak ik van al mijn kaarten een foto. Misschien voor de toekomst een idee om meer te gebruiken.

Giraffe

Today is Noor's birthday. She is my niece's daughter. She likes red and giraffes. I started out with a stencil to make a giraffe, but being the perfectionist that I am, I didn't like my own cutting art. What now?!?!?! Then I thought of Karen Burniston's animal add-ons. There is also a giraffe. All I had to look for was the size of the oval I had to make his head out of. I liked the card so much that I almost didn't want to send it. But luckily I take a picture of all my cards. Maybe for the future an idea to use more.

zaterdag 25 juni 2022

Geslaagd

Dit jaar had ik al besloten om mijn verjaardagsmaatje Chanique een kaart te sturen. Nu stond er ineens op facebook dat ze ook geslaagd is. Dus ik vond het een mooie gelegenheid om voor deze gelegenheid ook nog een kaart voor haar te maken. Hoewel de basis niet van Karen Burniston is, maar van Lawn Fawn, heb ik de basis versierd met onderdelen van Karen Burniston. De bloemen komen namelijk van de Upsy Daisy, class of is van het alphabet gemaakt en ik heb de uil gebruikt. 

Passed

This year I had already decided to send my birthday buddy Chanique a card. Now I saw suddenly on Facebook that she also passed. So I thought it was a great opportunity to make a card for her as well. Although the base is not from Karen Burniston, but from Lawn Fawn, I decorated the base with parts from Karen Burniston. The flowers come from the Upsy Daisy, class of is made from the alphabet and I used the owl.donderdag 23 juni 2022

BBQ kaarten

Omdat deze kaarten zo op elkaar lijken maak ik er 1 blog van. Eerst was de man van de markt aan de beurt. Erik staat op de markt met knutsel spullen en daar wandel ik iedere donderdag even langs. En omdat ik dit jaar 50 jaar word heb ik gezegd dat ik ook een kaart voor hem ging maken. Hij vond hem echt heel gaaf. Hij schijnt drie keer per week te bbq-en. Misschien komt de kaart wel in zijn kraam te hangen. De tweede is voor Martin. Hij vond de kaart erg leuk, en hij hou van lekker eten. Geen idee of hij wel eens de bbq tevoorschijn haalt. Deze kaarten waren dus weer geslaagd.

BBQ cards

Because these cards are so similar, I will make 1 blog of them. First card was the market man's turn. Erik is at the market with crafts and I walk past hem every Thursday. And because I'm turning 50 this year, I said I was going to make a card for him too. He thought the card was really cool. He seems to barbecue three times a week. Maybe the card will hang in his booth. The second is for Martin. He really liked the card, and he likes good food. No idea if he ever brings out the bbq. So these cards were again successful.

dinsdag 21 juni 2022

Hailey is jarig

Vandaag is Hailey jarig. Zij wilde heel graag een unicorn kaart hebben. U vraagt, wij draaien. Ik had een idee om de wolken door te laten lopen. Dat is best goed gelukt. Voor de rest heb ik heerlijk zitten kleuren om er een kleurrijke beestenboel van de maken. De regenbogen geven er nog meer vrolijkheid aan. Ik vond het wel even wennen om deze kaart te maken, omdat hij lang en smal is. Gelukkig begin ik er steeds meer aan te wennen.
Hailey, gefeliciteerd met je verjaardag en maak er een leuke dag van.

Hailey's birthday

Today is Hailey's birthday. She really wanted a unicorn card. You ask, we run. I had an idea to let the clouds continue. That worked out pretty well. For the rest I enjoyed coloring to make a colorful bunch of animals. The rainbows give it even more cheerfulness. It took me a while to get used to making this card, because it is long and narrow. Fortunately, I'm getting used to it more and more. 
Hailey, happy birthday and have a nice day.


zondag 19 juni 2022

Happy Dadsday

En Keyon heeft natuurlijk ook een kaart aan zijn vader gegeven. De kaart was eerst voor zijn verjaardag, maar Keyon vond hem zo leuk, dat ik hem verder heb afgemaakt als een Vaderdag kaart. Het idee voor deze kaart is tot stand gekomen door een zakenreisje die Ronald heeft gemaakt naar Ierland. Daar is hij naar een whiskey brouwerij geweest. Ook zijn we begonnen om Keyon te leren klaverjassen. Vandaar de kaarten. Omdat ik zo lekker bezig was heb ik er ook een mooie envelop bijgemaakt.

Happy Dadsday

And, of course, Keyon also gave his father a card. The card was first for his birthday, but Keyon liked it so much that I finished it off as a Father's Day card. The idea for this card came about after a business trip Ronald made to Ireland. There he went to a whiskey brewery. We also started to teach Keyon clover jackets. Hence the cards. Because I was having so much fun, I also made a nice envelope.
zaterdag 18 juni 2022

Citroen

Deze kaart heb ik voor Daphne haar verjaardag gemaakt. Ja, ik heb zoveel kaarten gemaakt, dat ik een beetje achter loop. Maar goed. Deze kaart heb ik met de nieuwe dies van Karen gemaakt. Ook had ik een nieuwe theepot en een citroen die. En ooooo wat een gave citroen. Die gaan jullie nog wel een paar keer langs zien komen. Bij een heerlijk kopje thee hoort wat lekkers, dus ik heb een poging gedaan om een citroenmuffin te maken. Ik vind de kaart erg leuk geworden.

Lemon

I made this card for Daphne's birthday. Yeah, I've made so many cards, I'm a little behind. Anyway. I made this card with the new dies from Karen. Also I had a new teapot and a lemon die. And ooooo what a cool lemon. You will see them come by a few more times. A delicious cup of tea needs something sweet, so I tried to make a lemon muffin. I really like the card.
donderdag 16 juni 2022

Tijmen jarig

Zondag was Tijmen jarig en ik ben op zaterdag de kaart langs gaan brengen. Tijmen houd heel erg van vosjes. En thee met melk. Nu had ik net een theepot en theekopje gekocht. Omdat hij van thee met melk houd heb ik de theepot een koeien print gegeven. Een koe uit de theepot als een soort kiekeboe. Bij een kopje thee hoort natuurlijk een chocolate chip cookie. Dus een heleboel koekjes. Natuurlijk een paar vosjes en ik noem hem weer geslaagd.

Tijmen's birthday

Sunday was Tijmen's birthday and I went to bring the card along on Saturday. Tijmen is very fond of foxes. And tea with milk. Now I had just bought a teapot and teacup. Because he likes tea with milk, I gave the teapot a cow print. A cow from the teapot as a kind of peek-a-boo. A cup of tea naturally includes a chocolate chip cookie. So a lot of cookies. Of course a few foxes and I call him successful.
dinsdag 14 juni 2022

Hubby jarig

Vandaag is mijn man jarig. Tja, en als je mijn man bent, dan krijg je een leuke kaart voor je verjaardag, Nou, ik heb er twee gemaakt. De eerste die ik heb gemaakt voldeed niet aan mijn eisen. Voor de tweede kaart ben ik een heleboel hamburgers gaan maken. Ook had ik een koksmuts. En aangezien Ronald van cheeseburgers houd heb ik de achtergrond van gaten kaas gemaakt. Even een poes draperen en zo krijg je een leuke kaart. Ik heb de parcel pop-up en de mini pops weer eens gecombineerd, zo krijg je extra beweging in de kaart.

Hubby birthday

Today is my husband's birthday. Well, and if you're my husband, you'll get a nice card for your birthday, Well, I made two. The first one I made did not meet my requirements. For the second card I started making a lot of burgers. I also had a chef's hat. And since Ronald likes cheeseburgers, I made the background of holes cheese. Just drape a cat and that's how you get a nice card. I have again combined the parcel pop-up and the mini pops, so you get extra movement in the card.


maandag 13 juni 2022

Emigreren

Deze kaart heb ik in opdracht gemaakt. Een broer ging met zijn gezin naar Zweden emigreren. Ze hebben een geel huis gekocht op een stuk land met een meer. Ook wilde ik de dubbele pop 'n swap proberen. Ik vond het een moeilijke kaart om te maken. Niet de pop-up zelf, maar wat ik op de pop en swap moest zetten. De bovenste vond ik wel makkelijk. Bij dicht de plaats waar ze in Nederland woonde en bij open de Zweedse vlag. Maar goed, de onderste vond ik lastig. Uiteindelijk een stuk tekst en een vissenkom. Het meer kan worden gebruikt om iets op te schrijven. Lastige, maar leuke kaart geworden.

Emigrate

I made this card on commission. A brother emigrated to Sweden with his family. They bought a yellow house on a piece of land with a lake. I also wanted to try the double pop 'n swap. I thought it was a difficult card to make. Not the pop-up itself, but what I had to put on the pop and swap. I found the top one easy. Close to the place where she lived in the Netherlands and open the Swedish flag. Anyway, I found the bottom one difficult. Finally a piece of text and a fishbowl. The lake can be used to write something down. Tricky, but fun card.
zaterdag 11 juni 2022

Fiene houd van poezen

Eigenlijk had ik deze kaart voor Fenna gemaakt. Hij was al af, toen ik het idee kreeg om de vosjes te gebruiken. Gelukkig is er altijd wel iemand die van poezen houd, dus is deze voor Fiene geworden. Ik zal je nog wat sterkers vertellen. Ik was eigenlijk van plan om deze kaart voor Daphne te maken, maar daar had ik inmiddels een heel ander idee voor een kaart. Hier kun je ook zien dat de poes een beetje slagroom om het hoofd heeft. Dit vond ik zo leuk, dat ik het bij het vosje ook heb gedaan.

Fiene loves cats

Actually, I had made this card for Fenna. It was already finished when I got the idea to use the foxes. Fortunately there is always someone who likes cats, so this one became for Fiene. I'll tell you something stronger. I was actually planning to make this card for Daphne, but I had a completely different idea for a card. Here you can also see that the cat has some whipped cream on her head. I liked this so much that I also did it with the fox.


donderdag 9 juni 2022

Leuke uitdaging

Ik heb deze kaart gemaakt in kleuren die ik normaal niet zo zou gebruiken. Ik heb hem gemaakt voor iemand die kleurenblind is. Hij vertelde me dat de kleuren geel en blauw bij hem heel veel contrast geven. Daar wilde ik iets mee doen, zodat hij veel plezier heeft met zijn kaart. Ik heb nog geen idee of dat is gelukt, maar ik heb wel mijn best gedaan. Ook houd hij heel erg van koffie, dus ik hoefde niet na te denken over welke pop-up ik zou gebruiken. En bij een heerlijk kopje koffie hoort wat lekkers.

Nice challenge

I made this card in colors I wouldn't normally use. I made it for someone who is color blind. He told me that the colors yellow and blue give him a lot of contrast. I wanted to do something with that, so that he has a lot of fun with his card. I don't know if it worked yet, but I tried my best. He also really likes coffee, so I didn't have to think about which popup to use. And with a delicious cup of coffee comes something delicious.

dinsdag 7 juni 2022

Catelijne houd van Parijs

En waar ga ik dan een kaart mee maken, de Eiffeltoren! Je mag nooit meer raden. Maar ja, Catelijne is niet zo van de make-up en mode. Maar films vind ze leuk. Ik had mijn filmrolletje nog niet gebruikt, dus dit was een mooie gelegenheid. Ik vind hem best gaaf. De bloemen zijn blauw, omdat dat haar lievelingskleur is.

Catelijne loves Paris

And with what am I going to make a card, the Eiffel Tower! You can never guess again. But yes, Catelijne is not into makeup and fashion. But she likes movies. I hadn't used my roll of film yet, so this was a great opportunity. I think he's pretty cool. The flowers are blue, because that is her favorite color.


zondag 5 juni 2022

Fenna en Daphne

Fenna en Daphne zijn vlak na elkaar jarig. Dus had ik twee kaarten nodig voor mijn moeder. In de kaart wil ze geld doen. Ballonen die uit een envelop komen. Als ze aan de ballonnen trekken, dan komt het geld eruit. Voor Fenna heb ik een hondje erbij gezet en voor Daphne een paard. Het plekje om iets neer te zetten is ook een ballon.

Fenna and Daphne

Fenna and Daphne have their birthday right after each other. So I needed two cards for my mother. In the card she wants to put money. Balloons coming out of an envelope. When they pull the balloons, the money comes out. I added a dog for Fenna and a horse for Daphne. The place to put something down is also a balloon.


donderdag 2 juni 2022

Fenna 10 jaar

Ik was met Fenna aan het whats-appen en zag dat ze een vos als plaatje gebruikte. Dus ipv poezen of honden heb ik mijn vosjes tevoorschijn gehaald. Ik vind ze zo schattig! Één vosje springt achter de cup cakejes vandaan, maar neemt een stuk slagroom mee. Dat vond ik wel grappig. Het cadeautje heb ik in een apart pakje gedaan. 

Fenna 10 years 

I saw that Fenna used a fox as a picture in whats app. So instead of cats or dogs I brought out my foxes. I think they are so cute! One fox jumps out from behind the cupcakes, but takes a piece of whipped cream with it. I thought that was funny. I put the present in a separate package.