dinsdag 30 mei 2023

Liefdes kaart

Vandaag een liefdeskaartje. Het liefdesstel heeft muziek als gemeenschappelijke deler. Ik wilde de platenspeler gebruiken, want zij hebben er nog eentje. Na even nadenken kwam ik op het idee om de House & Fence Pop-Up (1015) te gebruiken. Ik heb het platform wat vergroot, zodat de lp goed paste. Ronald heeft het liedje "new day rising" voorgesteld. Voor de rest wat hartjes en muziek. Op de achterkant van de kaart konden we wat schrijven.

Love card

Today a love card. The love couple has music as a common denominator. I wanted to use the record player, because they have one. After some thought I came up with the idea to use the House & Fence Pop-Up (1015). I enlarged the platform a bit so that the lp fit properly. Ronald suggested the song "new day rising". For the rest some hearts and music. We could write something on the back of the card.

woensdag 24 mei 2023

Chocolade

Vandaag een kaart op mijn blog gemaakt met de Explosion Pop Up (1069) en de Bambox. Het is een Moederdag kaart, en ik wilde daar geen tekst op zetten die er altijd op staat. Sending hugs is het geworden. Van de lieveheersbeestjes van Marianne design heb ik vlindertjes gemaakt. Dit heb ik niet zelf bedacht. Het idee kwam van de facebookgroep. Ik wil het ook wel een sin het echt doen, maar het begin is er. Ik heb bonbons gemaakt!!! Heerlijk kopje thee erbij en de Moederdag man niet meer stuk.

Chocolate

Made a card on my blog today with the Explosion Pop Up (1069) and the Bambox. It's a Mother's Day card, and I didn't want to put a text on it that is always on it. Sending hugs it has become. I made butterflies from the ladybugs from Marianne design. I didn't come up with this myself. The idea came from the facebook group. I also want to do it for real, but it's a start. I made chocolates!!! Delicious cup of tea and the Mother's Day is perfect.

woensdag 17 mei 2023

Roze olifant

Deze kaart heb ik voor mijn creatieve vriendin gemaakt. Op 17 april was ze jarig. We zijn even oud en weet dus dat ze de mix tape geweldig vind. Dus ik ben helemaal los gegaan. Ook houd ze van olifanten en roze. Dat is dus een roze olifant geworden. Ik heb het mechanisme van de Explosion Pop Up (1069) en de Bam Box Pop-up (1222) gebruikt. De olifant en margriet zijn van Marianne Design. Hoewel de kleine margriet niet te koop is. Deze zat in de atventkalander. De mix tape en de walkman zijn van My Favorite Things. 

Pink elephant 

I made this card for my creative friend. April 17 was her birthday. We are the same age so I know she loves the mix tape. So I went all out. She also likes elephants and pink. So that has become a pink elephant. I used the mechanism of the Explosion Pop Up (1069) and the Bam Box Pop-up (1222). The elephant and daisy are from Marianne Design. Although the little daisy is not for sale. This was in the advent calender. The mix tape and the walkman are from My Favorite Things.

zaterdag 13 mei 2023

Voetbal kaart

Voor deze kaart heb ik de Little Twist Panel Pop-up (1232) gebruikt. Om hem weer spectaculair te maken ben ik weer gaan kijken hoe ver ik buiten de kaart de voetballen kon plaatsen. Ook had ik een ideetje voor mijn mol. Mijn mol komt uit get gras en komt toevallig boven waar een bal lag. Een grappig tintje aan de kaart. De voetballen die ik heb gebruikt komen uit de Sports Charms (1219). Een kaart voor een 18 jarige zonder alcohol. Ik vind hem aardig gelukt. 

Soccer card 

For this card I used the Little Twist Panel Pop-up (1232). To make it spectacular again, I started looking again at how far outside the card I could place the soccer balls. I also had an idea for my mole. My mole comes out of the grass and happens to surface where a ball was. A funny touch to the card. The footballs I used are from the Sports Charms (1219). A card for an 18 year old without alcohol. The card was a big succes.
woensdag 10 mei 2023

Huwelijk

Vandaag een kaart voor een huwelijk. Ik kreeg de opdracht om een huwelijkskaart te maken met een envelop erbij. Na even gepraat te hebben kwamen we op pinguïns. Dit stel heeft elkaar in Australië ontmoet en daar stonden de pinguïns centraal. Nog steeds in de puinhoop, ben ik toch maar even gaan zitten om deze kaart te maken. Met de Wide Woven Basket Card (1223) ben ik een kleine scene gaan bouwen. Omdat ik toen al met de challange bezig was, hebben alle bloemetjes een rhinestone als hartje gekregen.

Wedding

Today a card for a wedding. I was commissioned to make a wedding card with an envelope. After talking for a while we came upon penguins. This couple met in Australia and there the penguins were central. Still in a mess because I am making my new workspace, I sat down to make this card anyway. With the Wide Woven Basket Card (1223) I started building a small scene. Because I was already working on the challenge card at the time, all the flowers got a rhinestone as a heart.


maandag 8 mei 2023

10+1

Deze titel verdient een uitleg. En ik kan hem beter uitleggen dan degene die de kaart heeft gekregen. Mijn neef Sylvan studeert en studenten doen soms dingen.... nou ja, laat ik zeggen dat ik nooit heb gestudeerd. Het is zo dat Sylvan geen "elf" mag zeggen. Dus als hij dat zou moeten antwoorden dan zegt hij tien plus één. Als verjaardagskaart heb ik dan ook de 10+1 gebruikt. Ik heb de Spinner Square Pop-up (1042)gebruikt en op de plek waar ik normaal het vierkant plak, heb ik een geld envelop bevestigd. De envelop heeft een raampje zodat je het 10 euro biljet ziet zitten. Maar aangezien het een 10+1 kaart oest worden, is er 1 euro op het bewegende armpje geplakt met een lijmrondje. Het was een leuke uitdaging om deze kaart te bedenken. 

10+1

This title deserves an explanation. And I can explain it better than the one who got the card. My cousin Sylvan is in college and students sometimes do things... well, let's just say I never studied. The thing is, Sylvan can't say "eleven." So if he had to answer that, he would say ten plus one. So I used the 10+1 as a birthday card. I used the Spinner Square Pop-up (1042) and on the place where I normally stick the square, I attached a money envelope. The envelope has a window so that you can see the 10 euro note. But since it should be a 10 + 1 card, 1 euro has been glued to the moving arm with a gluedot. It was a fun challenge to come up with this card.
vrijdag 5 mei 2023

Even iets anders

Vandaag een kaart met een mechanisme wat ik een keertje wilde uitproberen. Geen idee hoe het heet, maar hij was erg gaaf om te maken. Ook de klok, van Marianne design, wilde ik al een poosje gebruiken. Dit was een goed moment. 

On another note

Today a card with a mechanism that I wanted to try out. No idea what it's called, but it was very cool to make. I also wanted to use the clock, by Marianne design, for a while. This was a good time.dinsdag 2 mei 2023

Karen Burniston Designer Challenge: DC 69 Bejeweled

Voor deze uitdaging moesten we vooral bling bling gebruiken. Als het maar glimt. Voor de kaart heb ik de Cupcake Pop-Up Die Set (1008) gebruikt. Dit maal vond ik het leuk om met bloemen te werken. De blaadjes komen uit de Flower Pot Pop-Up Die Set (1010) en de bloemen Woven Basket Box Card Pop-up (10 80). In de hartjes van de bloemen heb ik een bling bling op gedaan. Ik heb de tekst "sending a smile" uit Word Set 14 - Hugs (1182) gebruikt. Natuurlijk wil je ook wat in de kaart schrijven en daar heb ik Labels - Crosshatch (1184).

Karen Burniston Designer Challenge: DC 69 Bejeweled

For this challenge, we mainly had to use bling bling. As long as it shines. For the card I used the Cupcake Pop-Up Die Set (1008). This time I enjoyed working with flowers. The leaves are from the Flower Pot Pop-Up Die Set (1010) and the flowers Woven Basket Box Card Pop-up (1080). I added bling bling to the hearts of the flowers. I used the text "sending a smile" from Word Set 14 - Hugs (1182). Of course you also want to write something in the card so I used Labels - Crosshatch (1184).


zaterdag 29 april 2023

Uitdaging

De uitdaging voor deze kaart is, alleen de kleuren gebruiken die ik het DSP papier (papier met een patroontje) zit. Dat was een leuke uitdaging. Ik ben begonnen met de Little Twist Panel Pop-up (1232). Ik heb ontdekt dat je heel erg buiten de kaart kan komen. Dus een groot effect als je hem opent. Maar hoe ik de kaart wilde versieren was wat moeilijker. Mijn knutselspullen staan het grootste gedeelte nog in dozen of nog op mijn oude buro aan de andere kant van de kamer. Dus deze kaart heeft me fit gehouden. Ik moet regelmatig opstaan om naar ideeën die ik had te zoeken. Uiteindelijk is het me niet helemaal gelukt om me aan de opdracht te houden. De kaarsjes zijn in kleuren die niet in de DSP zaten. 

Challange 

The challenge for this card is to only use the colors that are on the DSP paper (patterned paper). That was a fun challenge. I started with the Little Twist Panel Pop-up (1232). I've found that you can go very far off the card. So a big effect when you open it. But how I wanted to decorate the card was a bit more difficult. Most of my craft supplies are still in boxes or on my old desk on the other side of the room. So this card has kept me fit. I have to get up regularly to search for ideas I had. In the end, I didn't quite manage to stick to the assignment. The candles are in colors that were not in the DSP.
woensdag 26 april 2023

Nog een kaartje voor Benjamin

Het eerste kaartje kregen ze van ons persoonlijk. Deze kaart is verstuurd namens de collega's. Ik wilde de beertje dies proberen. Hij is wel erg schattig. De grote speen is redelijk nieuw van Marianne design. Ik weet de andere dies niet meer zo goed. Ik ben namelijk druk bezig met mijn knutselwerkplek maken en ben het vergeten op te schrijven. Ik zal binnenkort een blog schrijven over de voorgang van mijn nieuwe werkplek. Het is nu nog een zooitje.


Another card for Benjamin

They received the first card from us personally. This card was sent on behalf of colleagues. I wanted to try the bear dies. He's very cute. The large dummy is fairly new from Marianne design. I don't remember the other dies very well. Because I'm busy making my craft workplace and forgot to write it down. I will soon write a blog about the progress of my new workplace. It's still a mess now.

zaterdag 22 april 2023

Trip down memorie lane

Deze kaart heb ik voor mijn neefje gemaakt. Hij was bijles natuurkunde aan het geven toen we op het onderwerp foto's terecht kwamen. En aangezien ik nog een kaart voor hem moest maken, moest ik meteen aan de photo collage pop-up denken. Ik ben dus ons foto archief ingedoken om een heleboel leuke foto's van hem op te zoeken. Ik moest er natuurlijk ook iets omheen bouwen. Hij drink, net als ons, veel thee, dus ik vond een theepot met een kopje wel leuk. En aangezien ik meer van citroen thee hou dan aardbeien, is het citroen thee geworden. 

Trip down memorie lane

I made this card for my nephew. He was tutoring physics when we got to the subject of photographs. And since I still had to make a card for him, I immediately thought of the photo collage pop-up. So I went into our photo archive to find a lot of nice pictures of him. Of course I also had to build something around it. He, like us, drinks a lot of tea, so I liked a teapot with a cup. And since I like lemon tea more than strawberries, it became lemon tea.

maandag 17 april 2023

We gaan je missen

De gym juf van mijn schoonmoeder gaat met hun clubje gym stoppen. Dus kreeg ik de vraag om een leuke kaart te maken met een cadeaubon. Nou dat wilde ik wel. Ik heb bij mijn lokale tuincentrum een cadeau kaart gehaald en ben aan de slag gegaan. Ze houd van tuinieren en is een bezig bijtje. Dus deze kaart heeft een hoop bloemen en  bijtjes.

Wat heb ik allemaal voor dies gebruikt:
 • 1019 Gift Card Label (retired)
 • 1232 Little Twist Panel Pop-up
 • 1026 Flowers and Bee
 • 1196 Flutter Charms
 • 1053 Alphabet
 • 1059 Autumn Elements
 • 1199 Short Rectangles - Crosshatch

We are going to miss you.
My mother-in-law's gym teacher is going to stop their gym lessons. So I was asked to make a nice card with a gift card. Well I wanted that. I got a gift card from my local garden center and got to work. She loves gardening and is a busy little bee. So this card has a lot of flowers and bees. 

What I used for dies:
 • 1019 Gift Card Label (retired)
 • 1232 Little Twist Panel Pop-up
 • 1026 Flowers and Bee
 • 1196 Flutter Charms
 • 1053 Alphabet
 • 1059 Autumn Elements
 • 1199 Short Rectangles - Crosshatchdonderdag 13 april 2023

Mijn olifant

Ik ben helemaal weg van mijn olifant van Marianne Design. Dus toen ik de opdracht kreeg om een geboortekaartje voor Benjamin te maken, kwam deze meteen tevoorschijn. Ik vind dieren die kiekeboe zeggen erg schattig, dus na wat meten wist ik het zeker. Ik ga de Landscape Rectangle Accordion (1198) gebruiken. Omdat ik de kaart kleurrijk wilde maken dacht ik aan schilderen. Dan kan ik alle kleuren her en der neerplakken. Omdat ik ook net mijn vrolijk Pasen kaart had gemaakt, bedacht ik me dat een olifanten kont ook wel grappig zou zijn. Dus aan het einde van de kaart hangt nu een olifant.

My elephant

I absolutely love my elephant from Marianne Design. So when I was asked to make a birth card for Benjamin, it popped up right away. I think animals that say peekaboo are very cute, so after some measuring I was sure. I'm going to use the Landscape Rectangle Accordion (1198). Because I wanted to make the card colorful I thought of painting. Then I can stick all the colors here and there. Since I had also just made my Happy Easter card, I thought an elephant's butt would also be funny. So at the end of the card now hangs an elephant.zondag 9 april 2023

Vrolijk pasen

Vandaag een paaskaart. Ik was een beetje aan het spelen. Ik vind de lastig om de pattern plates te gebruiken, dus ik ben er even voor gaan zitten. Omdat ik wel een paaskaart wilde maken het ik de Pattern Plates - Flowers (1126) erbij gepakt. Ik wilde iets met veel eieren doen en besloot een kaart met een groot ei raampje te maken. Wat me toen opviel.....wat is er nu leuker om de bloemen net als de window sheet ertussen te plakken. Als meganisme heb ik de Katherine Label Pop-up Die Set (1011) gebruikt. Ideaal om een groot ei in beweging te krijgen. Ik heb een heleboel kleine eitjes gemaakt om het een beetje te versieren. Maar er miste nog een bloemetje. Tja en jullie weten nu wel zo langzamerhand dat de daisy van de Upsy Daisy Pop-Up (1047) erg leuk vind. Dus de keuze is snel gemaakt. De tekst heb ik uit de Easter Charms (1078) gehaald. Ik ben wel tevreden over mijn kaart. 

Happy easter 

Easter card today. I was playing a bit. I find it difficult to use the pattern plates, so I sat down for it. Because I wanted to make an Easter card, I grabbed the Pattern Plates - Flowers (1126). I wanted to do something with lots of eggs and decided to make a card with a large egg window. What struck me then..... what could be more fun to stick the flowers in between, just like the window sheet. As a mechanism I used the Katherine Label Pop-up Die Set (1011). Ideal for getting a large egg moving. I made a lot of little eggs to decorate it a bit. But something was missing. A flower! Well, and you now know by now that I really like the daisy of the Upsy Daisy Pop-Up (1047). So the choice was made quickly. I took the text from the Easter Charms (1078). I am satisfied with my card.

dinsdag 4 april 2023

Challange 68, Bunny

Ik ben als uitdaging een konijn gaan maken met onderdelen van Karen haar dies. De buik heb ik gemaakt met de ovaal van oval frame pop-up (1079). Het staartje komt uit de animal add-ons 4 (1185). De twee pootjes komen uit miniball add-ons 2 (1203) en de roze onderdelen van de pootjes uit snowman add-ons (1213) en bitty ball pop-up (1131). Mijn konijntje hangt over het randje van de Woven Basket Box Card Pop-up (1080). Ik heb vrolijk pasen gemaakt met het Alphabet (1053). Opgeplakt en vervolgens uitgeknipt. De staart van het konijntje heb ik bewerkt met de "snowfall accents puff paint" van Stampin'Up! Dat is best leuk spul. Je doet het op je staat en dan zet je je heat gun erop en dan wordt het een soort schuim. Echt geweldig. Om de kaart wat meer aan te kleden heb ik een paar grote wortels uitgesneden. Ik zal mijn "build a bunny" uitwerken en onder de foto's plaatsen.

Challange 68, Bunny

As a challenge I started making a rabbit with parts of Karen's dies. I made the belly with the oval from oval frame pop-up (1079). The tail comes from the animal add-ons 4 (1185). The two feet are from miniball add-ons 2 (1203) and the pink parts of the feet are from snowman add-ons (1213) and bitty ball pop-up (1131). My bunny hangs over the edge of the Woven Basket Box Card Pop-up (1080). I made Happy Easter with the Alphabet (1053). Pasted and then cut out. I decorated the tail of the bunny with the "snowfall accents puff paint" from Stampin'Up! That's pretty fun stuff. You do it on your papier and then you put your heat gun on it and then it becomes a kind of foam. Really amazing. To dress up the card a bit more I cut out a few large carrots. I'll work out my "build a bunny" and post it below the photos.

Hier een kleine uitleg voor de buil a bunny!zondag 2 april 2023

Nieuwe baan

Daphne heeft een nieuwe baan. Dit had ze me geappt, dus daar heb ik een kaartje voor gemaakt. Gisteren was een dag voor nieuwe banen. Keyon heeft ook een nieuwe baan en is ook gisteren begonnen. En dit is echt geen grapje. Voor deze kaart heb ik Iron Fence Pop-Up (1172) gebruikt. Ik had net de lieveheersbeestjes van Marianne Design gekocht, en omdat Daphne van de kleuren rood en zwart houd, heb ik heerlijk een soort tuintje gemaakt. Met mijn favoriete bloemetje van de Upsy Daisy Pop-Up (1047) is het een leuke kaart geworden. Met het Alphabet (1053) heb ik de "nieuwe baan" op de voorkant gezet. Een gezellig kaartje, al zeg ik het zelf.

New job

Daphne has a new job. She texted me, so I made a card for that occation. Yesterday was a day for new jobs. Keyon also has a new job and also started yesterday. And this is really no joke. For this card I used Iron Fence Pop-Up (1172). I had just bought the ladybugs from Marianne Design, and because Daphne loves the colors red and black, I made a cute little garden. With my favorite flower from the Upsy Daisy Pop-Up (1047) it turned out to be a nice card. With the Alphabet (1053) I put the "new job" on the front. A nice card, if I do say so myself.


woensdag 29 maart 2023

Kind in een pak

Wat worden kleine kinderen dan groot. Keyon wilde al een hele poos een net pak hebben. Dit omdat er wel eens feestjes worden gegeven en er dan gezegd word dat hij erg netjes moet komen. Nu had hij voor een scouting kamp ook gala nodig, dus zijn we naar de we gegaan om een net pak te kopen. Wouw, wat is dat gaaf om je zoon dan ineens in zo een pak te zien. Mooi bordeaux kleurig pak met een zwart overhemd. Nu was oma daar ook bij, en heeft zijn pak betaald. Vandaar dit kaartje.

Dit zijn de dies die ik heb gebruikt:

 • 1116 Parcel Pop-up
 • 1066 Thank You
 • 1146 Mini pops pop-up
 • 1184 Labels - Crosshatch
 • 1197 Mini Alphabet and Numbers
De katten zijn van Marianne design en het pak van een oude Stampin'Up! set.

Kid in a suit

How small children grow up. Keyon had wanted a nice suit for a long time. This is because parties are sometimes given and it is then said that he must come very neatly. Now he also needed gala for a scouting camp, so we went to the WE to buy a nice suit. Wow, how cool is it to suddenly see your son in such a suit. Beautiful burgundy colored suit with a black shirt. Now grandma was there too, and has paid for his suit. This is her thank you card. 

These are the dies I used:

 • 1116 Parcel Pop-up
 • 1066 Thank You
 • 1146 Mini pops pop-up
 • 1184 Labels - Crosshatch
 • 1197 Mini Alphabet and Numbers
The cats are from Marianne Design and the suit is a retired set from Stampin'Up!.