donderdag 31 december 2020

Laatste van 2020

Dit is de laatste blog van het jaar 2020. Wat een jaar was dit? Een jaar om een plekje te geven. Ik hoop dat we goed 2021 in gaan. Het zal nog niet de oude zijn, maar laten we positief blijven en er het beste van maken. Ik eindig met een kaart die voor niet zo een leuke gelegenheid is. En die heb ik dit jaar wel veel moeten maken. Ik weet niet of het komt door de corona of omdat ik ouder wordt, dus ook mensen ken die ouder zijn.

Met deze kaart ben ik wel out of the box gaan denken. Dit vind ik leuk en geeft me uitdagingen. Bij deze kaart ben ik begonnen met de Katherine Label Pop-up Die Set. Ik had geen kleinere letters, dus ik moest even puzzelen hoe ik hem zou gebruiken. Dan nog even goed bekijken dat de vlinders binnen de kaart blijven vallen en in het hoekje een verdwaald vlindertje.

Ik wens iedereen een goed uiteinde en een gezond en positief 2021.


Last of 2020

This is the last blog of the year 2020. What a year was this? A year to give a place. I hope we get into 2021 well. It won't be the old way yet, but let's stay positive and make the most of it. I end with a card that is not such a nice occasion. And I had to make a lot of them this year. I don't know if it is because of the corona or because I am getting older, so I also know people who are older. 

With this card I started to think out of the box. I like this and it gives me challenges. With this card I started with the Katherine Label Pop-up Die Set. I didn't have any smaller letters, so I had to figure out how to use it. Then take a closer look to see that the butterflies keep falling within the card and a stray butterfly in the corner. 

I wish everyone a good ending and a healthy and positive 2021.


zondag 27 december 2020

Kerstkaart voor mijn moeder

Vanaf het begin dat ik de eerst die van Karen Burniston kocht, is mijn moeder een fan van mijn kaarten. Ik zou namelijk iedere 1 januari mijn kerstkaarten terug krijgen, want anders gooit ze de kaart toch weg, tot ik met de pop-up begon. Nou mooi dat ik die niet meer terug kreeg. Die kaart staat inmiddels voor het vierde jaar te pronken. Voor dit jaar heb ik natuurlijk weer een kaart voor haar gemaakt. Deze keer met het thema poes. Ze wil heel graag een poes hebben. Na overleg met mijn man hebben we besloten dat, mocht mijn moeder iets overkomen, wij de poes opnemen in ons gezin. Met deze belofte wil mijn moeder graag een poes. Dus we hopen dat in 2021 te regelen. Nu moet ze het nog even doen met een papieren versie.

Christmas card for my mom

Ever since I first bought Karen Burniston's die, my mom has been a fan of my cards. I would get my Christmas cards back every January 1, because otherwise she will throw the card away anyway, until I started the pop-up. I didn't get it back anymore. That card is now showing off for the fourth year. For this year, I of course, made another card for her. This time with the cat theme. She really wants to have a cat. After consultation with my husband, we decided that, should something happen to my mother, we will take the cat into our family. With this promise my mother would like a cat. So we hope to arrange that in 2021. Now she has to make do with a paper version.
vrijdag 25 december 2020

Mijn bofkont

Ja, je zult maar een moeder hebben die speciaal voor jouw een kaart maakt voor de kerst. Nou Keyon is zo een bofkont. Hij was zelf vergeten dat hij een stempelset had uitgekozen, dus het was een leuke verrassing. Het papier heeft hij stiekem ook zelf gekozen. Deze moeder heeft zo haar trucjes. Keyon houd van sneeuw, dus ook deze kaart heeft veel sneeuwvlokken gekregen.

Vandaag is het eerste Kerstdag en ik vond het een mooie dag om mijn blog live te gooien. Dus mensen, veel plezier vandaag en blijf gezond.

My lucky guy

Yes, you will only have one mother who will make a card especially for you for Christmas. Well Keyon is such a lucky guy. He himself had forgotten that he had chosen a stamp set, so it was a nice surprise. He secretly chose the paper himself. This mother has her tricks. Keyon loves snow, so this card has gotten a lot of snowflakes too. 

Today is Christmas Day and I thought it was a great day to throw my blog live. So folks, have fun today and stay healthy.

dinsdag 22 december 2020

Prettige Kerstdagen

Dan nu mijn kerstkaarten. Dit is de kerstkaart die ik 32 keer hebt gemaakt. Mijn moeder heeft dit jaar mee geholpen. Dus de bulk hebben we samen gedaan. Gewapend met twee big shots zaten we een paar zaterdagen, op 1,5 meter, te draaien. Thuis heb ik ze in elkaar gezet. Na 32 keer heb ik nu ook goed door hoe de parcel pop-up gevouwen moet worden. Dus note aan mezelf, bij dies waar ik moeite mee heb, gewoon veel kaarten mee maken. Ook ben ik erg verliefd op de stempels van Mama Elephant. Dus vandaar de knuffelende dieren op de kaart. Nou dan maar de kerstbomen van Marianne Design. En natuurlijk het materiaal van Stampin'up! Dus een mix van merken.

Merry Christmas

Now my Christmas cards. This is the Christmas card I made 32 times. My mother helped out this year. So we did the bulk together. Armed with two big shots, we were turning at 1.5 meters for a few Saturdays. I put them together at home. After 32 times, I now also have a good idea of ​​how the parcel pop-up should be folded. So note to myself, on those that I have trouble with, just make a lot of cards. I am also very in love with the Mama Elephant stamps. Hence the cuddly animals on the card. Well then the Christmas trees from Marianne Design. And of course the Stampin'up material! So a mix of brands.


vrijdag 18 december 2020

Uiltjes fan

Vandaag een leuke kaart met uiltjes. Degene die hem krijgt is een fan van uiltjes. Ik heb een beetje rekening gehouden met haar lievelingskleur. Altijd leuk om hem iets persoonlijker te maken. De Upsy daisy pop-up dies was mijn die keuze.

Owls fan

Today a nice card with owls. Whoever gets it is a fan of owls. I have taken into account her favorite color a bit. Always nice to make it a little more personal. The Upsy daisy pop-up dies was my choice.

woensdag 16 december 2020

Kerstkaarten aan mede Stampin'Up! dames

Ik vind het erg leuk om kaarten te krijgen. Nu hadden ze op de Nederlandse demo groep een oproep om kerstkaarten naar elkaar te sturen. Dus ik heb me opgegeven. Ik heb voor 5 mensen de volgende kerstkaart gemaakt. 
Ik wilde de Triple Pop Up Cube Card een keer proberen. En heel toevallig komt Karen Burniston met een nieuwe release. Daar zat een die bij die ik heel graag wilde combineren. De mini pops pop-up zijn zeer geschikt voor de kleine pop-ups. Met de Freezin' Fun stempelset heb ik de kaart gebouwd.

Christmas cards to fellow Stampin'Up! Ladies

I really enjoy getting cards. Now they had a call on the Dutch demo group to send Christmas cards to each other. So I signed up. I made the following Christmas card for 5 people. I wanted to give the Triple Pop Up Cube Card a try. And by coincidence Karen Burniston comes with a new release. There was one die I really wanted to combine. The mini pops pop-up are very suitable for the small pop-ups. I built the card with the Freezin 'Fun stamp set.


zondag 13 december 2020

Lettertang van de HEMA

Even een verjaardagskaartje tussen de kerstkaarten door. Ik had nog een basis liggen en moest ik mijn hersenen laten kraken om er een leuke kaart van te maken. Dat is me de eerste keer niet gelukt, vandaar dat hij er nog lag. Maar na diep nadenken heb ik deze kaart verzonnen. De ontvanger houd erg van varkens en ik vind de varkens van Marianne Design erg leuk. Dus weer feestvarkens. Ook heb ik bij de HEMA een lettertang gekocht. Ik vind het erg leuk staan. Ik moet alleen bekennen dat dyslectic en een lettertang niet goed samen gaan. Ik het wel 5 keer geprobeerd om "hoera" in te typen. Tja, bij een fout, kun je hem weggooien. Maar goed, de zesde was goed. 


Lettering machine from the HEMA

Just a birthday card in between the Christmas cards. I still had a base and had to crack my brain to make a nice card. I did not succeed the first time, which is why it was still there. But after a lot of thought I made up this card. The recipient is very fond of pigs and I really like the pigs from Marianne Design. So again party pigs. I also bought a lettering machine at HEMA. I really like it. I just have to confess that dyslexic and lettering machine don't go well together. I tried 5 times to type in "hoera". Well, if you make a mistake, you can throw it away. Anyway, the sixth was good.
vrijdag 11 december 2020

Bijna hetzelfde

Mijn vriendin vond de verjaardagkaart van mijn kind zo leuk, dat ze vroeg of ik hem als kerst kon maken. Nou de bergen zijn niet mijn ding om te maken. De stempelset die ik heb gebruikt is van Stampin'Up! De Coming Home set. Ik heb een techniek gebruikt die Karen in een video uitlegt. 

Almost the same

My girlfriend liked my child's birthday card so much that she asked if I could make it for Christmas. Well the mountains aren't my thing to make. The stamp set I used is from Stampin'Up! The Coming Home set. I used a technique that Karen explains in a video.

dinsdag 8 december 2020

Beetje saai

Ja, ik vond toch mijn vorige kaarten een beetje saai, dus met een kleine aanpassing ben ik er erg blij mee.  Ik heb de rendieren van Karen en de vos van Marianne Design gebruikt. Zo zie je maar weer dat een kleine toepassing een groot verschil kan maken.

A bit boring

Yes, I found my previous cards a bit boring, so with a little adjustment I'm very happy with it. I used Karen's reindeer and the fox from Marianne Design. So you see again that a small application can make a big difference.
donderdag 26 november 2020

Bloghop december 2020

Dit keer werd er gevraagd of we een kaart konden maken in de niet traditionele kleuren. Echt een leuke opdracht. Ook wilde ik voor het eerst een slimline kaart proberen. Een kaart met veel leuke uitdagingen. Zoals jullie van mij weten, heb ik een uitdaging nodig en dat doe ik door middel van de pop-up kaarten van Karen Burniston. Ik heb echt verliefd op de combinatie. Voor de slim line heb ik gekozen voor de tagbook pop-up. Ik heb hem verdubbeld en dan heeft zo een kaart een aardige wouw factor. De verdubbeling is een nieuwe techniek van de tag book pop-up.

De kleuren die ik heb gekozen zijn Rococo Roce, Blushing Bride, Whisper White, Gorgeous Grape, Highland Heather en Purple Posy. Niet echt kerstkleuren. Op de voorkant heb ik de Rectangle stitched dies gebruikt voor Merry Christmas. Ik heb met de Poinsettia dies gespeeld. De bloemen in Purple Posy en de blaadjes in Gorgeous Grape. Wat een leuke die! Ook heb ik mijn Winter Snow embossing floder gebruikt om de verticale dikke balk wat structuur te geven. De rose kaart heb ik de Rococo Rose ook in etappes door de folder gehaald. Vandaar de balk. Dat is om de lijn te verbergen die de folder heeft gemaakt. Ik heb voor het stukje schrijfgedeelte de stiched shapes dies gebruikt.

Bloghop december 2020

This time we were asked if we could make a card in the non-traditional colors. A really nice assignment. I also wanted to try a slimline card for the first time. A card with many fun challenges. As you know about me, I need a challenge and I do that through Karen Burniston's pop-up cards. I really love the combination. For the slim line I chose the tagbook pop-up. I doubled it and then such a card has a nice kite factor. The duplication is a new technique of the tag book pop-up. 

The colors I have chosen are Rococo Roce, Blushing Bride, Whisper White, Gorgeous Grape, Highland Heather and Purple Posy. Not exactly Christmas colors. On the front I used the Rectangle stitched dies for Merry Christmas. I played with the Poinsettia dies. The flowers in Purple Posy and the leaves in Gorgeous Grape. What a nice one! I also used my Winter Snow embossing floder to give the vertical thick bar some structure. The pink card I also moved the Rococo Rose through the folder in stages. Also a thick bar on this card. That is to hide the line that created the folder. I used the stiched shapes dies for the piece of writing


Bedankt voor het bezoeken van mijn bloghop. Ik link door naar

Ilona de Bont-Beniest  (volgede bloghop)

Dit zijn de andere hops:
Elly Rijnvis 
Suzanne Smit (hier ben je nu)

Hier nog wat foto's van een andere kaart die ik heb gemaakt, aar dan met papier wat niet meer te verkrijgen is. De kleuren die ik heb gebruikt zijn Whisper White, Poolparty en Bermuda Bay. 

Here are some pictures of another card that I made. I used paper that is no longer available. The colors I have used are Whisper White, Pool Party and Bermuda Bay.


maandag 23 november 2020

Twee grote kerstkaarten

Wat vind ik het toch leuk om kerstkaarten te maken. Ik kreeg van een vriendin een opdracht om er vier te maken. Deze twee (jawel zoek de verschillen) mocht ik zelf verzinnen. Ik vind ze goed geslaagd. Ik vond het bijna jammer om ze af te staan. Maar goed, ze zal er ongetwijfeld een paar mensen blij mee maken.

Two big Christmascards

I really enjoy making Christmas cards. A friend gave me an assignment to make four. I was allowed to come up with these two (yes, spot the differences). I think they are very successful. I almost felt sorry to give them up. Anyway, she'll undoubtedly make a few people happy with it.


maandag 9 november 2020

Kernwoorden

Ik heb een boekje gemaakt met vier kernwoorden die mij beschrijven. De woorden zijn zorgzaam, geduld, avontuurlijk en creatief. Ik ben voor mijn favorieten kleuren gegaan, roze en grijs. Ik heb bij alle vier een pop-up gebruikt als basis. Maar goed, veel foto's deze keer. #PinkiesTeam #StampinUp

Keywords

I have made a booklet with four key words that describe me. The words are caring, patience, adventurous and creative. I went for my favorite colors, pink and gray. I used a pop-up as a base on all four. Anyway, a lot of pictures this time. #PinkiesTeam #StampinUp