woensdag 30 maart 2022

Niels is jarig

Vandaag is Niels jarig en mijn kind gaf een leuke tip voor een kaart. Niels vind de rubiks cude namelijk er leuk. Dus ik ben allemaal vierkantjes gaan maken van verschillende kleuren. Wel een heel werk, maar ook wat een leuk effect. Na de rubiks cube te hebben gemaakt moest ik verzinnen welke pop-up in het beste kon gebruiken. Ik heb de Snowman Twist Circle Die Set genomen. Ik dacht dat ik alleen de circel kon gebruiken, maar hij werkt ook prima met andere vormen. Dus voorheen vond ik dit een moeilijke die, omdat ik alleen in cirkels dacht, maar nu is hij erg gaaf. 

It's Niels's birthday 

Today is Niels' birthday and my child gave a nice tip for a card. Niels likes the rubik's cude. So I started making squares in different colors. A lot of work, but also what a nice effect. After making the rubik's cube I had to figure out which pop-up would be the best. I got the Snowman Twist Circle Die Set. I thought I could only use the circle, but it works fine with other shapes as well. So before I thought this was a tough one because I was only thinking in circles, but now it's really cool.
maandag 28 maart 2022

Leuke uitdaging

Dit jaar maak ik wat kaarten voor mensen die ik normaal geen kaart stuur omdat ik 50 word. Ipv het krijgen van kaarten op mijn verjaardag, wat steeds minder word, heb ik besloten om zelf een heleboel kaarten te versturen.  Dus mijn kind heeft het in zijn vriendenkring gegooid en er waren er een paar die wel een kaartje wilde hebben. Deze kaart heb ik dan ook voor één van hun gemaakt. Keyon ging altijd met hem fitnessen dus ik heb even gezocht naar iets met dat thema. Ik vond een gewicht en vond het wel leuk om er een poes op te maken die zichzelf optrekt. Ik geloof dat ik er wel mee heb gescoord.

Nice challenge

This year I'm making some cards for people I don't normally send cards to, because I'm turning 50. Instead of getting cards on my birthday, which is becoming less and less, I decided to send a lot of cards myself.  So my kid threw it into his circle of friends and there were a few who did want a card. I made this card for one of them. Keyon always went to the gym with him so I looked for something with that theme. I found a dumbbell and thought it would be fun to make a cat that pulls itself up. I think I scored with it.


zaterdag 26 maart 2022

Reggae

Over deze kaart heb ik wel even moeten nadenken. Ik heb nog nooit een kaart gemaakt voor een reggae muzikant. De neef van Ronald speelt bas in een band, dus nadat ik de kleuren goed had bedacht ik me ineens dat ik nog een bas had. De die van Marianne design vind ik erg leuk. Ik dacht in eerste instantie dat de bas gitaar te groot zou zijn, maar nadat ik hem met wat plakband had vastgezet, viel het eigenlijk wel mee. Nog wat muzieknoten en ik vond hem erg gaaf worden. Ik moest wel een speciale maat envelop maken. En in de envelop een stukje karton zodat de gitaren niet konden beschadigen.

Reggae

I had to think about this card. I've never made a card for a reggae musician. Ronald's cousin plays bass in a band, so after I got the colors right, I suddenly realized that I still had a bass. I really like the ones from Marianne design. At first I thought the bass guitar would be too big, but after I secured it with some tape, it was actually not that bad. A few more musical notes and I thought it turned out really cool. I had to make a special size envelope. And in the envelope a piece of cardboard so that the guitars could not be damaged.


donderdag 24 maart 2022

Oeps te laat

Deze kaart heb ik voor iemand gemaakt die een kaart nodig had die een verjaardag was vergeten. De vrouw houd van bridge en golf. Ik ben dus voor de speelkaarten gegaan. Ik had een stempel set, maar ja harten vrouw kan ik technisch gezien alleen in rood stempelen. Na deze kaart ben ik ben de Action dan ook echte kaarten gaan kopen. Maar ondanks dat dit gestempelde kaarten zijn, vind ik hem wel erg leuk geworden. Met deze kaart had ik het idee gekregen om de kaarten te combineren met bloemen. 

Oops too late

I made this card for someone who needed a card that had forgotten a birthday. The woman likes bridge and golf. So I went for the playing cards. I had a stamp set, but the queen of hearts I can technically only stamp in red. After this card I went to buy playing real cards. But the fact that these are stamped cards, I think it turned out very nice. With this card I got the idea to combine the cards with flowers.dinsdag 22 maart 2022

So much fun

Ik heb een paar nieuwe dies gekocht. Deze zijn van Lawn Fawn. Een platform die en aardbeien. Ik vind de aardbeien erg leuk. Mijn tante is jarig geweest op 18 maart en daar heb ik deze kaart voor gemaakt. Bij de aardbeien moesten natuurlijk ook weer een paar leuke bijtjes. Ik vind ze echt zo schattig. Moeilijk om ze niet te gebruiken.

So much fun

I bought some new dies. These are from Lawn Fawn. A platform die and strawberries. I like the strawberries a lot. It was my aunt's birthday on March 18th and I made this card for her. The strawberries also had to have a few nice bees. I think they're really cute. Hard not to use them.


zondag 20 maart 2022

Nieuwe woning

Een week of wat geleden zijn we op bezoek geweest bij een neef van mijn man. Zijn neef heeft een eigen dansschool/woning laten bouwen. Nu heb ik alleen een tiny house in mijn collectie en geen dansschool. Maar met wat fantasie moet het lukken. Ik heb wat vrolijk papier genomen met regenbogen. Geen idee of dat ging werken, maar hij is wel leuk geworden.

New house

A week or so ago we went to visit a cousin of my husband's. His cousin has had his own dance school/home built. Now I only have a tiny house in my collection and no dance school. But with some imagination it should work. I took some cheerful paper with rainbows. No idea if that would work, but it turned out nice.


vrijdag 18 maart 2022

Mijn tante is jarig

Vandaag is mijn tante jarig. Ze houd van bloemen en deed veel aan klaverjassen. Ik heb een spel speelkaarten bij de Action gekocht en ben toen een kaart gaan bouwen. De speelkaarten maken de kaart wel aardig zwaar, Ik had dan ook drie postzegels nodig. Maar goed. Er is nog wel een dingetje die ik uit wil leggen over deze kaart. Ik heb haar geboortedatum met speelkaarten gemaakt. De aas is 1.
Dus lieve tante, Van harte gefeliciteerd met je verjaardag en maak er een mooie dag van!

It's my aunt's birthday

Today is my aunt's birthday. She likes flowers and played a lot of cards. I bought a deck of playing cards at the one dollar store and then started building a card. The playing cards make the card quite heavy, so I needed three stamps. Anyway. There is one more thing I want to explain about this card. I made her date of birth with playing cards. The ace is 1.
So dear aunt, Happy Birthday and have a nice day!
woensdag 16 maart 2022

Feestje?

Tja, het is eindelijk zover. Mijn kind heeft een feestje en vraagt hoe laat hij thuis moet zijn. Oeps! Nou vraag dat maar aan je vader. Als hij het aan mij vraagt, dan roep ik 12 uur thuis. Zijn vader is wat makkelijker. Uiteindelijk mocht hij om half 2 thuis komen. Het feestje was voor iemand die 18 werd, en Keyon heeft dus een kaart meegenomen als cadeautje. Altijd handig, zo een moeder, en het kost niks. Nu mag je hier in Nederland (dit voor de mensen die niet in Nederland wonen) vanaf 18 eindelijk alcohol drinken. Dus ik heb weer een keertje een bier kaart gemaakt, Ik vind mijn bierstempels nog steeds leuk!

Party?

Well, it's finally here. My child is having a party and asks what time he should be home. Oops! Well, just ask your father. If he asks me, I will say 12. His father is a little easier. Finally he was allowed to come home at half past two. The party was for someone who turned 18, so Keyon brought a card as a present. Always handy, such a mother, and it costs nothing. Now you can finally drink alcohol here in the Netherlands (this for people who do not live in the Netherlands) from 18. So I made a beer card again, I still like my beer stamps!
maandag 14 maart 2022

Deze moet ik uitleggen

Deze kaart moet ik uitleggen, want die is niet zo duidelijk. Ik ben deze kaart gaan maken voor een jongen die jarig was. Ik kreeg de mededeling dat hij van F1 houd. Ik ben met de achtergrond begonnen. Zwart/wit geblokt net als de finish vlag. Ik heb een jeep gebruikt. Dit omdat ik geen formule 1 auto heb. Maar ik heb de jeep wel  in de kleuren van Max Verstappen gemaakt. Achter de Jeep heb ik een fles champagne geplakt. Max is tenslotte kampioen! Dus een formule 1 kaart.

I have to explain this one

This card I have to explain, because it is not so clear. I started making this card for a boy's birthday. I was told that he loves F1. I started with the background. Black and white checkered just like the finish flag. I used a jeep. This is because I don't have a Formula 1 car. But I did make the jeep in the colors of Max Verstappen. Behind the Jeep I stuck a bottle of champagne. After all, Max is champion! So a formula 1 card.


zaterdag 12 maart 2022

Hondje en poesje

Ik had zin in een simpele vrolijke kaart. Een cadeautje als hoofdonderwerp. Dat is het beste te maken met de parcel pop-up. De parcel pop-up kaart is het beste met een kaart die portret is gevouwen. Dat was bij deze kaart dus fout gegaan. Het is wel te doen, maar het is even goed uitkijken dat je niet buiten de kaart komt. Ik wilde heel graag de mini pops gebruiken, maar omdat mijn kaart landschap was moest ik goed uitkijken dat het niet te groot werd. De kleine cupcake kan ik wel voor de parcel pop-up plaatsten zonder op te letten. Bij de grote cupcake moest ik uitkijken dat de kers niet te hoog kwam. Een kaartje was voor mijn jarige buurman en omdat ik voor de katten moest zorgen terwijl ze op vakantie waren, heb ik die van hem met een poes gemaakt. De andere heb ik met een hondje gemaakt. Nog geen idee voor wie die kaart is. 

Dog and cat

I was in the mood for a simple cheerful card. A present as the main subject. This is best done with the parcel pop-up. The parcel pop-up card is best with a card folded portrait. That was wrong with this card. It is doable, but you have to be careful not to get off the card. I really wanted to use the mini pops, but because my card was landscape I had to be careful not to get too big. I can place the small cupcake in front of the parcel pop-up without paying attention. With the large cupcake I had to be careful that the cherry didn't get too high. One card was for my neighbor and since I had to take care of the cats while they were on vacation, I made his with a cat. The other I made with a dog. No idea yet who that card is for.


donderdag 10 maart 2022

Regenboog

Het leukste aan regenboog kaarten, vind ik de kleuren. De traditionele kleuren geven een knal effect. Voor deze kaartjes heb ik de kleuren gebruikt van het DSP (papier met een patroontje). Ik wilde een kaartje maken hoog in de lucht. Ik heb de luchtballon erbij gepakt. Naast de regenboog kaart heb ik er ook eentje met een zonnetje. In de luchtballon heb ik een kaboutertje gezet. 

Rainbow

The best thing about rainbow cards is the colours. The traditional colors give a pop effect. For these cards I used the colors of the DSP (paper with a pattern). I wanted to make a card high in the sky. I grabbed the hot air balloon. Besides the rainbow card I also have one with a sun. I put a gnome in the hot air balloon.dinsdag 8 maart 2022

Uiltjes en narsissen

De uiltjes wilde ik in de kaart, omdat de jarige job heel erg van uiltjes houd. Waarom dan de narcissen. Nou ik had net een nieuwe die van Stampin'Up! gekocht en wilde die even uitproberen. De bloem bestaat uit twee lagen. De licht gele en de iets donker gele. Dan stapel je ze op en dan worden het 4 lagen. Dus tegen de tijd dat ik alle bloemen mooi over elkaar had heen geplakt, klapte ik de kaart dicht en was het mijn meest dikke kaart die ik ooit had gemaakt. Gelukkig was hij 45 gram en kon ik hem nog met twee postzegels versturen. Ik moest wel een aparte envelop maken. Door de dikte paste hij net niet in een gewone envelop.

Owls and daffodils

I wanted to put the owls in the card, because the birthday boy loves owls very much. Then why the daffodils. Well I just got a new one from Stampin' Up! bought it and wanted to try it out. The flower consists of two layers. The light yellow and the slightly dark yellow. Then you stack them up and then they become 4 layers. So by the time I'd glued all the flowers over each other, I flipped the card shut and it was my thickest card I've ever made. Fortunately it was 45 grams and I could still send it with two stamps. I had to make a separate envelope. Due to its thickness, it just didn't fit in an ordinary envelope.
zondag 6 maart 2022

Buurmeisje

Wat is er nu leuker dan een kindje krijgen. Een kindje krijgen op een hele bijzondere dag. Mijn buurmeisje is geboren op zo een bijzondere dag. Op 22-2-'22 is ze geboren. Wat een leuke datum is dat!!!! Ik wilde een leuke kaart voor haar maken en dacht aan de gave bloem en schattige bijtjes. 

Girl next door

What could be more fun than having a baby. Having a baby on a very special day. The girl next door was born on such a special day. She was born on 22-2-'22. What a fun date that is!!!! I wanted to make a nice card for her and thought of the cool flower and cute bees.
vrijdag 4 maart 2022

Lego kaart

Op 29 februari is een jongetje (Mylan) jarig geweest. Hij houd van Lego, dus ben ik een lego kaart gaan maken. Ieder blokje zit een cirkeltje op. Dus dit zijn een hoop rondjes die ik moest uitdraaien en opplakken. Ik heb de parcel pop-up gebruikt, zodat de 6 en de andere kaart de 8 omhoog schiet bij het openen van de kaart. Mylan en Liam vonden de kaart erg leuk.

Lego Card

A little boy (Mylan) had his birthday on February 29. He likes Lego, so I started making a Lego card. Each block has a circle on it. So I had to diecut a bunch of circles that I had to paste. I used the parcel pop-up so that the 6 and the other card with the 8,  shoot up when opening the card. Mylan and Liam really liked the card.