donderdag 16 maart 2023

Vissen liefhebber

Deze kaart is naar mijn nicht gegaan. Haar hobby is aquariums maken. De omgeving voor vissen dan. Ze bouwt een omgeving met stenen en waterplantjes. Ik heb geprobeerd om ook een omgeving te bouwen voor deze leuke visjes. Om de tekst "birthday" te laten passen moest ik hem in een boogje plakken. Gelukkig is het een soepel stukje tekst die makkelijk in een boogje te plakken is.

Fish lover

This card went to my niece. Her hobby is making aquariums. The environment for fish then. She builds an environment with stones and water plants. I also tried to build an environment for these nice fish. To make the text "birthday" fit I had to stick it in a bow. Fortunately, it is a flexible piece of text that is easy to paste in a curve.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten